1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 어떡하죠 (What Should I Do) ( You're Beautiful OST ) - Park Da Ye







    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    한걸음 만큼 그댈 보내면 눈물이나 When I let you go one footstep further, my eyes fill with tears 한걸음 만큼 그대가 가면 더 눈물이 흘러 와 When you walk away one footstep further, more of my tears fall 손을 뻗어도 손내밀어도 닿을수 없는 곳으로 As you go to a place where I can't reach you even if I reach out my hand 그대 가는데 잡지 못하고 난 울고만 있죠.. I can't catch you, I can only cry. 어떡하죠..어떡하죠 그대가 떠나가네요 What should I do... What should I do... You're leaving 어떡하죠..어떡하죠 날두고 떠나가네요.. What should I do... What should I do... You're leaving 사랑해요..사랑해요..목놓아 불러보지만 I love you... I love you... I cry out to you 그댄 듣지 못해요..가슴으로만 외치고 있으니 But you can't hear me... Because I'm only shouting with my heart 하루온종일 지워보지만 또 떠올라 I try to erase you all day, but you arise in my thoughts again 하루온종일 이별하지만 또 다시 떠올라 I try to say goodbye to you all day, but you arise in my thoughts again 손을 뻗어도 손내밀어도 안을수 없는 곳으로 Although you've gone to a place where I can't hold you even if I reach out my hand 그댄 갔지만 찾지 못하고 난 울고만 있죠.. I can't find you, I can only cry 어떡하죠..어떡하죠 자꾸 그대만 보여요 What should I do... What should I do... I can only see you 어떡하죠..어떡하죠 난 그댈 사랑하는데 What should I do... What should I do... I love you 미안해요..미안해요..내말이 들리시나요 I'm sorry... I'm sorry... Can you hear me 다시 돌아와줘요..그대 아니면 난 안되니까요 Please return to me... If it isn't you, I can't go on 어떡하죠..어떡하죠 난 오직 그대뿐인데 What should I do... What should I do... I only have you 어떡하죠..어떡하죠..그대가 떠나가네요 What should I do... What should I do... You're leaving 어떡하죠..어떡하죠 날두고 떠나가네요.. What should I do... What should I do... You're leaving 사랑해요..사랑해요..목놓아 불러보지만 I love you... I love you... I cry out to you 그댄 듣지 못해요..가슴으로만 외치고 있으니 But you can't hear me... Because I'm only shouting with my heart Khi em để anh ra đi thêm một bước nữa, đôi mắt em đẫm lệ Khi anh cất thêm một bước, nước mắt em càng trào dâng Khi anh tới một nơi mà em chẳng thể với đến dù cho em đã vươn tay đến mấy Em chẳng thể ngăn được anh, chỉ biết khóc mà thôi Em nên làm gì đây? Em nên làm gì đây? Anh đang ra đi mất rồi Em nên làm gì đây? Em nên làm gì đây? Anh đang ra đi mất rồi Em yêu anh.. Em yêu anh.. Em kêu gào lên cho anh biết điều ấy Nhưng anh chẳng nghe thấy em.. Vì em chỉ thốt lên điều ấy với con tim mình Em cố để xoá nhoà hình ảnh anh, nhưng anh lại xuất hiện ngày càng nhiều trong suy nghĩ của em Em cố để tạm biệt hình ảnh anh, nhưng anh lại xuất hiện ngày càng nhiều trong suy nghĩ của em Dù anh đã tới nơi mà em chẳng thể tựa vào anh dù em có cố vươn tay với Em không thể tìm thấy anh, chỉ biết khóc mà thôi Em nên làm gì đây? Em nên làm gì đây? Em chỉ thấy mỗi mình anh Em nên làm gì đây? Em nên làm gì đây? Em yêu anh Em xin lỗi.. xin lỗi.. Anh có nghe thấy em nói gì không? Xin hãy quay về bên em, nếu người ấy không phải là anh thì em sẽ chẳng thể tiếp tục sống Em nên làm gì đây? Em nên làm gì đây? Em chỉ có mình anh Em nên làm gì đây? Em nên làm gì đây? Anh đang rời xa Em nên làm gì đây? Em nên làm gì đây? Anh đang rời xa Em yêu anh.. Em yêu anh.. Em kêu gào lên cho anh biết điều ấy Nhưng anh chẳng nghe thấy em.. Vì em chỉ thốt lên điều ấy với con tim mình
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP