1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - What Have I Done to Deserve This - Pet Shop Boys

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  You always wanted a lover I only wanted a job Ive always worked for my living How am I gonna get through? How am I gonna get through? I come here looking for money (got to have it) And end up living with love, oh, oh Now you left me with nothing (cant take it) How am I gonna get through? How am I gonna get through? I bought you drinks, I brought you flowers I read you books and talked for hours Every day, so many drinks Such pretty flowers, so tell me What have i, what have i, what have I done to deserve this? What have i, what have i, what have I done to deserve this? What have i, what have i, what have I ... Since you went away Ive been hanging around Ive been wondering why Im feeling down You went away, it should make me feel better But I dont know, oh How Im gonna get through? What have i, what have i, what have I done to deserve this? How Im gonna get through? What have i, what have i, what have I done to deserve this? You always wanted me to be something I wasnt You always wanted too much, oh, oh Now I can do what I want to - forever How am I gonna get through? How am I gonna get through? At night, the people come and go They talk too fast, and walk too slow Chasing time from hour to hour I pour the drinks and crush the flowers What have i, what have I done to deserve this? What have i, what have i, what have I done to deserve this? What have i, what have i, what have I ... Since you went away Ive been hanging around Ive been wondering why Im feeling down You went away, it should make me feel better But I dont know, oh How Im gonna get through? (baby) What have i, what have i, what have I done to deserve this? How Im gonna get through? (baby) What have i, what have i, what have I done to deserve this? How Im gonna get through? (baby) What have i, what have i, what have I done to deserve this? How Im gonna get through? (tell me) What have i, what have i, what have I done to deserve this? How Im gonna get through? (baby) What have i, what have i, what have I done to deserve this? How Im gonna get through? (yeah) What have i, what have i, what have I done to deserve this? Gonna get through? Gonna get through? What have i, what have i, what have I done to deserve this? Im gonna get through, right? What have i, what have i, what have I done to deserve this? We dont have to fall apart, we dont have to fight What have i, what have i, what have I done to deserve this? We dont need to go to hell and back every night What have i, what have i, what have I done to deserve this? You never ever left me, baby, think of me... What have i, what have i, what have I done to deserve this? Oh, babe What have i, what have i, what have I done to deserve this? We dont have to fall apart, we dont have to fight What have i, what have i, what have I done to deserve this? We dont need to go to hell and back every night What have i, what have i, what have I done to deserve this? Gonna get through, baby, Im gonna get What have i, what have i, what have I done to deserve this? Forever What have i, what have i, what have I done to deserve this? Gonna get through, baby, yeah, What have i, what have i, what have I done to deserve this? Gonna get through, get through, baby, ooh What have i, what have i, what have I done to deserve this? Em lúc nào cũng muốn có người yêu Tôi chỉ muốn có việc làm Tôi luôn làm việc để tồn tại Làm sao tôi vượt qua được đây? Làm sao tôi vượt qua được đây? Tôi đến đây để kiếm tiền (Phải có nó chứ) Và kết thúc việc sống với tình yêu, ôi Giờ em bỏ tôi mà chẳng để lại gì (Không thể chịu được) Làm sao tôi vượt qua được đây? Làm sao tôi vượt qua được đây? Tôi mua rượu cho em, tôi mua hoa cho em Tôi đọc sách cho em và nói chuyện với em cả giờ Ngày ngày, thật nhiều rượu Nhiều hoa đẹp, vậy nói tôi hay Tôi phải làm gì, phải làm gì để xứng đáng đây? Tôi phải làm gì cho xứng đáng? Tôi phải làm gì...? Từ khi em ra đi, tôi suốt ngày chơi bời Tôi đã tự hỏi tại sao tôi gục ngã Em ra đi, tôi nên thấy khá hơn mới phải Nhưng tôi không biết, ôi chao! Sao tôi vượt qua được đây? Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng? Sao tôi vượt qua được đây? Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng? Em lúc nào cũng muốn tôi không còn là tôi Em lúc nào cũng mong muốn quá nhiều, ôi ôi Giờ tôi có thể làm những gì mình muốn, mãi mãi Sao tôi vượt qua được đây? Sao tôi vượt qua được đây? Buổi tối, người ta đến rồi đi Họ nói quá nhanh, và đi quá chậm Bắt lấy thời gian từng giờ từng giờ Tôi rót rượu và làm nát những bông hoa Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng Tôi phải làm gì, phải gì để xứng đáng ? Tôi phải làm gì, làm gì đây? Từ khi em ra đi tôi không ngừng tán gẫu Tôi đã tự hỏi tại sao tôi thất vọng Em ra đi, tôi nên thấy khá hơn mới phải Nhưng tôi không biết, ôi chao! Sao tôi vượt qua được đây?(em ơi) Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng? Sao tôi vượt qua được đây?(Hãy nói cho tôi) Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng? Sẽ vượt qua sao? Sẽ vượt qua sao? Tôi pahir làm gì, phải làm gì cho xứng đáng? Tôi sẽ vượt qua mà, phải không? Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng? Chúng ta không phải rời xa, chúng ta chẳng phải chiến đấu Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng? Chúng ta không cần phải đến địa ngục rồi lại trở về mỗi đêm Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng? Em mãi đừng bao giờ rời xa tôi, hãy nghĩ cho tôi... Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng? Ôi, em ơi... Chúng ta không phải rời xa, chúng ta chẳng phải chiến đấu Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng? Chúng ta không cần phải đến địa ngục rồi lại trở về mỗi đêm Tôi phải làm gì, phải làm gì cho xứng đáng? (ĐK)
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...