1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - We'll Be A Dream (ft. Demi Lovato) - We the Kings

    Do you remember the nights We'd stay up just laughing Smiling for hours At anything Remember the nights We drove around crazy in love When the lights go out We'll be safe and sound We'll take control of the world Like it's all we have to hold on to And we'll be a dream Do you remember the nights We made our way dreaming Hoping of being Someone big We were so young then We were too crazy In love When the lights go out We'll be safe and sound We'll take control of the world Like it's all we have to hold on to And we'll be a dream Whoa whoa Whoa whoa Whoa whoa When the lights go out We'll be safe and sound We'll take control of the world Like it's all we have to hold on to And we'll be When the lights go out We'll be safe and sound We'll take control of the world Like it's all we have to hold on to And we'll be a dream Em có nhớ chăng những đêm Mình cứ thức đêm chỉ cười thôi Cười hàng giờ liền Với tất cả mọi thứ Hãy nhớ những đêm Mình cứ lái xe lòng vòng trong tình yêu nồng nhiệt ấy Khi ánh đèn kia tắt đi Đôi ta sẽ được yên bình Đôi ta sẽ kiểm soát thế giới này Như những gì ta phải trân trọng Và hai ta sẽ thành một giấc mơ Anh có nhớ chăng những đêm Chúng ta cùng xây đắp ước nguyện của mình Mong trở thành Ai đó thật vĩ đại Hai ta vẫn còn trẻ Hai ta đã yêu thật say đắm Khi ánh đèn kia tắt đi Đôi ta sẽ được yên bình Đôi ta sẽ kiểm soát thế giới này Như những gì ta phải trân trọng Và hai ta sẽ thành một giấc mơ Whoa whoa Whoa whoa Whoa whoa Khi ánh đèn kia tắt đi Đôi ta sẽ được yên bình Đôi ta sẽ kiểm soát thế giới này Như những gì ta phải trân trọng Và hai ta sẽ thành... Khi ánh đèn kia tắt đi Đôi ta sẽ được yên bình Đôi ta sẽ kiểm soát thế giới này Như những gì ta phải trân trọng Và hai ta sẽ thành một giấc mơ
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP