Lời Dịch - We All Look The Same - Olivia Thai

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 731 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - We All Look The Same - Olivia Thai

    just the other day or should i say every other day someone asks me "hey. what's your ethnicity?" and i say... why does it matter? we all look the same... why does it matter? it's not like we'll change why does it matter? we all look the same i speak english or should i say i speak fluently but someone still asks me "hey, what's your ethnicity?" why does it matter? we all look the same why does it matter? it's not like we'll change why does it matter? we all look the same du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du... du du du... i just want change why does it matter? if i'm japanese, why does it matter? if i'm chinese, why does it matter? if i'm korean, vietnamese, khmer, filipino.. or antarctican... -can.. -tino? why does it matter? we all look the same. why does it matter we all look the same why does it matter it's not like we'll change why does it matter we all look the same WE ALL LOOK THE SAME!!! Giống như những ngày khác Hay tôi nên nói Là giống như mọi ngày Một vài người hỏi tôi "Hey, cậu người nước nào vậy?" Và tôi trả lời Tại sao nó lại quan trọng nhỉ? Chúng ta giống nhau mà... Tại sao nó lại quan trọng nhỉ? Nó cũng chẳng khiến chúng ta thay đổi Tại sao nó lại quan trọng nhỉ? Chúng ta đều như nhau Tôi nói tiếng Anh Hay tôi nên nói Tôi nói tiếng Anh khá lưu loát Nhưng một vài người cứ hỏi tôi "Hey, cậu người nước nào vậy?" ĐK du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du... du du du... Tôi chỉ muốn thay đổi Nó quan trọng thế sao? Nếu tôi là người Nhật Thì sao chứ? Nếu tôi là người Hoa Thì sao chứ? Nếu tôi là người Hàn Quốc, Việt Nam, Khmer, Phi-líp-pin hay người châu Nam Cực.... Thì sao chứ? Chúng ta đều như nhau mà ĐK CHÚNG TA ĐỀU NHƯ NHAU!!!
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...