1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Walking In My Shoes (Camp Rock 2 OST) (ft. Matthew ''Mdot'' Finley) - Meaghan Jette Marti    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Oh oh oh You can play a song Or send your groove You can break it down (can break it down) You can play a song When you see me move We can turn around Turn around Oh oh I know you Checkin' on me She be checkin' on you Oh Gimme the green light I'm ready to go Here at the start line I'm ready to roll I gotta take you I gotta shake you No ones gotta lose Walkin' in my shoes I stop at the red line I'm on a roll Turn up the music I'm out of control I gotta take you I gotta shake you No ones gotta lose Walkin' in my shoes Light come on (Yeah) I can feel the heat Then I'll hit the floor (Hit the floor) (Ooo) When the curtain's up I fly off my feat Feel me one more (One more) Oh oh I know you Checkin' on me She be checkin' on you Oh Gimme the green light I'm ready to go Here at the start line I'm ready to roll I gotta take you I gotta shake you No ones gotta lose Walkin' in my shoes I stop at the red line I'm on a roll Turn up the music I'm out of control I gotta take you I gotta shake you No ones gotta lose Walkin' in my shoes (Eh) Walkin' in my shoes (Hey) Gimme the (Hey) green light (Oh) I'm ready to go (Oh) (Hey) No one's (Hey) gonna lose Walkin' in my shoes Gimme the green light I'm ready to go Here at the start line Im ready to roll I gotta take you I gotta shake you No ones gotta lose Walkin' in my shoes I stop at the red line I'm on a roll Turn up the music I'm out of control I gotta take you I gotta shake you No ones gotta lose Walkin' in my shoes Gimme the green light I'm ready to go Here at the start line I'm ready to roll I gotta take you I gotta shake you No ones gotta lose Walkin' in my shoes I stop at the red line I'm on a roll Turn up the music I'm out of control I gotta take you I gotta shake you No ones gotta lose Walkin' in my shoes Walkin' in my shoes Hey Oh oh oh Bạn có thể chơi một khúc nhạc Hay làm những gì bạn hay làm Bạn có thể nổi loạn lên (nổi loạn lên) Bạn có thể chơi một khúc nhạc Khi bạn xem tôi nhảy Ta có thể quay ngược lại Quay ngược lại Oh oh Tôi biết bạn Đang dõi theo tôi Cô ấy sẽ theo dõi bạn Oh Hãy cho tôi ánh đèn xanh lá Tôi sẵn sàng đi rồi Ngay ở vạch xuất phát đây Tôi sẵn sàng náo loạn Tôi phải kiểm soát bạn, Phải khiến bạn lung lay Không ai phải thua cuộc Hãy thử là tôi xem Tôi dừng lại ở vạch đỏ loé Tôi đang nổi hứng Hãy bật nhạc to lên Tôi mất kiểm soát rồi Tôi phải kiểm soát bạn, Phải khiến bạn lung lay Không ai phải mất gì Hãy thử là tôi xem Ánh đèn sáng lên Tôi cảm thấy được hơi nóng Rồi tôi sẽ làm sàn nhảy này sôi động Khi màn đã kéo lên Chân tôi như không chạm đất Cảm nhận được mình thêm một lần nữa Oh oh Tôi biết bạn Đang dõi theo tôi Cô ấy sẽ theo dõi bạn Oh Hãy cho tôi ánh đèn xanh lá Tôi sẵn sàng đi rồi Ngay ở vạch xuất phát đây Tôi sẵn sàng náo loạn Tôi phải kiểm soát bạn, Phải khiến bạn lung lay Không ai phải thua cuộc Hãy thử là tôi xem Tôi dừng lại ở vạch đỏ loé Tôi đang nổi hứng Hãy bật nhạc to lên Tôi mất kiểm soát rồi Tôi phải kiểm soát bạn, Phải khiến bạn lung lay Không ai phải mất gì Hãy thử là tôi xem Hãy thử là tôi xem Hãy cho tôi ánh đèn xanh lá Tôi sẵn sàng đi rồi Không ai sẽ thua cuộc Hãy thử là tôi xem Hãy cho tôi ánh đèn xanh lá Tôi sẵn sàng đi rồi Ngay ở vạch xuất phát đây Tôi sẵn sàng náo loạn Tôi phải kiểm soát bạn, Phải khiến bạn lung lay Không ai phải thua cuộc Hãy thử là tôi xem Tôi dừng lại ở vạch màu đỏ loé Tôi đang nổi hứng Hãy bật nhạc to lên Tôi mất kiểm soát rồi Tôi phải kiểm soát bạn, Phải khiến bạn lung lay Không ai phải mất gì Hãy thử là tôi xem Hãy cho tôi ánh đèn xanh lá Tôi sẵn sàng đi rồi Ngay ở vạch xuất phát đây Tôi sẵn sàng náo loạn Tôi phải kiểm soát bạn, Phải khiến bạn lung lay Không ai phải mất gì Hãy thử là tôi xem Tôi dừng lại ở vạch màu đỏ loé Tôi đang nổi hứng Hãy bật nhạc to lên Tôi mất kiểm soát rồi Tôi phải kiểm soát bạn, Phải khiến bạn lung lay Không ai phải thua cuộc Hãy thử là tôi xem Hãy thử là tôi xem Hey
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...