1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Viva Africa (The Official 2010 FIFA World Cup Song) - Nneka

    Viva, viva, viva, viva Africa! (2x) Welcome to Africa, Verse 1 Everyday is a struggle, every night in my bed, I wake up to the morning, when love comes my way, In my dreams, I am praying, love won’t pass me by, I am running breathlessly, I am gasping for air, But I still believe. Chorus Viva, viva, viva, viva Africa! (2x) Welcome to Africa Viva, viva, viva, viva Africa! Freedom (3x) Viva, viva, viva, viva Africa! Verse 2 Life is a game, we play and we lose God is a referee and we are His tools At times we play fair, to achieve our goals Bear in mind that defeat is not weakness but a blessing to learn Knowledge to earn o, Africa! Chorus Viva, viva, viva, viva Africa! (2x) Welcome to Africa Viva, viva, viva, viva Africa! Freedom (3x) Viva, viva, viva, viva Africa! Struggle, struggle (2x) It don reach time, we suppose to unite Oyibo (*), black, eknow know fight Na high time, we suppose to unite Black, yellow, eknow know fight Eya, this is only for … In want commot the wahala in the world Welcome to Africa Chorus Viva, viva, viva, viva Africa! (2x) Welcome to Africa Viva, viva, viva, viva Africa! Freedom (3x) Viva, viva, viva, viva Africa! Viva Africa! Hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô châu Phi! (x2) Chào mừng đến với châu Phi Đoạn 1 Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh, mỗi đêm trên giường của tôi, Tôi thức dậy vào buổi sáng, khi tình yêu đến với tôi, Trong giấc mơ của tôi, tôi cầu nguyện, tình yêu sẽ không biến mất, Tôi đang thở và đang khao khát một làn gió nhẹ Nhưng tôi vẫn tin ĐK Hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô châu Phi! Mời bạn đến với châu Phi Hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô châu Phi! Tự do (x3) Hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô châu Phi! Đoạn 2 Cuộc sống là một trò chơi, chúng ta chơi và rồi chúng ta thua Thiên Chúa là một trọng tài và chúng ta là các công cụ của Ngài Vào những lúc chúng ta chơi công bằng, để đạt được mục tiêu của chúng ta Ghi nhớ rằng thất bại là không phải điểm yếu mà là điều tốt lành để học Kiến thức để có được,oh, châu Phi ĐK Hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô châu Phi! Mời bạn đến với châu Phi Hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô châu Phi! Tự do (x3) Hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô châu Phi! Đấu tranh, đấu tranh (x2) Không còn đủ thời gian nữa, chúng ta có nhiệm vụ phải đoàn kết Dù là người da trắng, da vàng hay người da đen, chúng ta cần biết chiến đấu Giờ là thời khắc quan trọng, chúng ta có nhiệm vụ phải đoàn kết Eya, điều này chỉ dành cho... Sự mong muốn đến được wahala của thế giới Chào mừng đến với châu Phi ĐK Hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô châu Phi! Mời bạn đến với châu Phi Hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô châu Phi! Tự do (x3) Hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô châu Phi! Hoan hô châu Phi! --------------------------------- Oyibo theo tiếng Nigeria có nghĩa là Người da trắng :p
     Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP