1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Vampires Will Never Hurt You - My Chemical Romance    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Vampires Will Never Hurt You And if they get me and the sun goes down into the ground And if they get me take this spike to my heart and And if they get me and the sun goes down And if they get me take this spike and You put the spike in my heart And if the sun comes up will it tear the skin right off our bones And then as razor sharp white teeth rip out our necks I saw you there Someone call the doctor, someone get me to a church Where they can pump this venom gaping hole And you must keep your soul like a secret in your throat And if they come and get me You put the spike in my heart And if they get me and the sun goes down And if they get me take this spike and Can you take this spike? Will it fill our hearts with thoughts of endless Night time sky Can you take this spike? Will it wash away this jet black feeling? And now the nightclub set the stage for this they come in pairs she said We'll shoot back holy water like cheap whiskey they're always there Someone get me to the doctor, and someone call the nurse And someone buy me roses, and someone burned the church We're hanging out with corpses, we're driving in this hearse Someone save my soul tonight, please save my soul Can you take this spike? Will it fill our hearts with thoughts of endless Night time sky Can you take this spike? Will it wash away this jet black feeling? And as these days watch over time, and as these days watch over time And as these days watch over us tonight And as these days watch over time, and as these days watch over time And as these days watch over us tonight I'll never let them, I'll never let them I'll never let them hurt you now tonight I'll never let them, I can't forget them I'll never let them hurt you, I promise Struck down, before our prime Before, you got off the floor Can you stake my heart? Can you stake my heart? Can you stake my heart? Can you stake my heart? Can you stake my heart? Can you stake my heart? Can you stake my heart? Can you stake my heart? Can you stake me before the sun goes down. Ma cà rồng sẽ không bao giờ làm hại em Và nếu họ bắt được tôi và mặt trời lặn vào lòng đất Và nếu họ bắt được tôi, đưa đầu giáo này vào trái tim tôi và Và nếu họ bắt được tôi và mặt trời lặn Và nếu họ bắt được tôi đưa đầu giáo này và Em đâm ngọn giáo đó vào trái tim tôi. Và nếu mặt trời lên cao nó sẽ làm da của chúng tôi bong ra khỏi xương Giống như một con dao sắc làm bằng những hàm răng trắng cắn vào cổ chúng, tôi em ở đó Có người gọi bác sĩ, có người đưa tôi đến Nhà thờ Nơi mà họ có thể chọc sâu hơn vào vết rách Và em nên giữ kín tâm hồn mình như 1 bí mật trong cổ họng Vầ nếu họ đến và bắt tôi Em sẽ đâm ngọn giáo đó vào trái tim tôi. Và nếu họ bắt được tôi vầ mặt trời lặn Và nếu họ bắt được tôi đưa đầu giáo này và Em có thể đâm ngọn giáo này? Nó sẽ làm đầy trái tim chúng tôi bằng những ý nghĩ vĩnh hằng chứ? Bầu trời ban đêm Em có thể đâm ngọn giáo này? Nó có thể rửa sạch mọi cảm giác đen tối chứ? Và bây giờ câu lạc bộ đêm để sân khấu cho họ nhảy từng đôi, cô ấy nói Chúng tôi sẽ đổ nước Thánh đi như 1 loại rượu rẻ tiền, họ luôn ở đó Có người đưa tôi đến bác sỹ, và có người gọi y tá Và có người mua hoa hồng cho tôi, và có người đốt Nhà thờ Chúng tôi trốn ra ngoài cùng những xác chết, chúng tôi lái chiếc xe tang này đi Ai đó cứu linh hồn tôi đêm nay, làm ơn cứu linh hồn tôi Em có thể đâm ngọn giáo này? Nó sẽ làm đầy trái tim chúng tôi bằng những ý nghĩ vĩnh hằng chứ? Bầu trời ban đêm Em có thể đâm ngọn giáo này? Nó có thể rửa sạch mọi cảm giác đen tối chứ? Và như những ngày này canh giữ thời gian, và như những ngày này canh giữ thời gian Và như những ngày này canh giữ chúng ta đêm nay Và như những ngày này canh giữ thời gian, và như những ngày này canh giữ thời gian Và như những ngày này canh giữ chúng ta đêm nay Tôi sẽ không bao giờ để họ, tôi sẽ không bao giờ để họ Tôi sẽ không bao giờ để họ làm hại em đêm nay Tôi sẽ không bao giờ để họ, tôi không thể quên được họ Tôi sẽ không bao giờ để họ làm hại em, tôi hứa. Nằm xuống đi, trước khi buổi lễ của chúng tôi diễn ra Trước khi, em ra khỏi sàn Em có thể trói tôi vào cọc không? Em có thể không? Em có thể trói tôi vào cọc không? Em có thể không? Em có thể trói tôi vào cọc không? Em có thể không? Em có thể trói tôi vào cọc không? Em có thể không? Em có thể trói tôi vào cọc trước khi mặt trời lặn không?
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP