1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Too Late To Cry (ft. Adrian San ) - Vivien O'Hara

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  All this time when I with you was crying My heart was so blind All this time when I with you was crying It’s too late to cry Layin down on the floor I try to cry for you no more Layin down on the floor Still love you, still loving you Layin down on the floor Don’t wanna fight for you no more Layin down on the floor Still love you, still loving you All this time when I with you was crying My heart it was so blind All this time when I with you was crying It’s too late to cry Layin down on the floor I try to cry for you no more Layin down on the floor Still love you, still loving you Layin down on the floor Don’t wanna fight for you no more Layin down on the floor Still love you, still loving you All this time when I with you was crying My heart was so blind All this time when I with you was crying It’s too late to cry So why do we lie Why do we cry Why do we have to say goodbye Why do we lie Why do we cry Why do we have to say goodbye Why do we lie Why do we cry Why do we have to say goodbye Why do we lie Why do we cry Why do we have to say goodbye Baby I can’t describe How bad I feel inside Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc Trái tim em đã quá mù quáng Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc Đã quá muộn để khóc Đặt lưng xuống sàn Anh đã cố để khóc cho em nhưng không nhiều Đặt lưng xuống sàn Vẫn còn yêu em, vẫn thương em nhiều Đặt lưng xuống sàn Không muốn tranh cãi với em nữa Đặt lưng xuống sàn Vẫn còn yêu em, vẫn yêu em lắm Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc Trái tim em đã quá mù quáng Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc Đã quá muộn để khóc Đặt lưng xuống sàn Anh đã cố để khóc cho em nhưng không nhiều Đặt lưng xuống sàn Vẫn còn yêu em, vẫn thương em nhiều Đặt lưng xuống sàn Không muốn tranh cãi với em nữa Đặt lưng xuống sàn Vẫn còn yêu em, vẫn yêu em lắm Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc Trái tim em đã quá mù quáng Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc Đã quá muộn để khóc Vì vậy, tại sao chúng ta nói dối Tại sao chúng ta khóc Tại sao chúng ta phải nói lời tạm biệt Tại sao chúng ta nói dối Tại sao chúng ta khóc Tại sao chúng ta phải nói lời tạm biệt Tại sao chúng ta nói dối Tại sao chúng ta khóc Tại sao chúng ta phải nói lời tạm biệt Tại sao chúng ta nói dối Tại sao chúng ta khóc Tại sao chúng ta phải nói lời tạm biệt Em yêu ơi, anh không thể nào diễn tả được Trong lòng anh cảm thấy tệ biết nhường nào
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...