1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - 童话 - Tong Hua - Đồng thoại - Guang Liang / Michael Wong / 光良
  MUSIC VIDEO

  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  [ti: 童话] [ar: 光良] [al: 童话] 忘了有多久 再没听到你 对我说你 最爱的故事 我想了很久 我开始慌了 是不是我又 做错了什么 你哭着对我说 童话里都是骗人的 我不可能是你的王子 也许你不会懂 从你说爱我以后 我的天空 星星都亮了 我愿变成童话里 你爱的那个天使 张开双手 变成翅膀守护你 你要相信 相信我们会象童话故事里 幸福和快乐是结局 一起写 我们的结局 -----Pinyin----- [ti: Tónɡ huà] [ar: Guānɡ Liánɡ] [al: Tónɡ huà] Wànɡ le yǒu duō jiǔ Zài méi tīnɡ dào nǐ Duì wǒ shuō nǐ Zuì ài de ɡù shi Wǒ xiǎnɡ le hěn jiǔ Wǒ kāi shǐ huānɡ le Shì bu shì wǒ yòu Zuò cuò le shén me Nǐ kū zhe duì wǒ shuō Tónɡ huà lǐ dōu shì piàn rén de Wǒ bù kě nénɡ shì nǐ de wánɡ zǐ Yé xǔ nǐ bú huì dǒnɡ Cónɡ nǐ shuō ài wǒ yǐ hòu Wǒ de tiān kōnɡ xīnɡ xinɡ dōu liànɡ le Wǒ yuàn biàn chénɡ tónɡ huà lǐ Nǐ ài de nà ɡè tiān shǐ Zhānɡ kāi shuānɡ shǒu Biàn chénɡ chì bǎnɡ shǒu hù nǐ Nǐ yào xiānɡ xìn Xiānɡ xìn wǒ men huì xiànɡ tónɡ huà ɡù shi lǐ Xìnɡ fú hé kuài lè shì jié jú Yì qǐ xiě wǒ men de jié jú -----EngTrans----- I've forgotten how long it has been since I've never again... listened to you telling your beloved fairytale I've thought for a long time I start to panic have I done something wrong? You said to me full of tears Inside the fairytale are all lies I can't possibly be your prince Maybe you can ever understand ever after you said "I love you" The stars in my sky has lightened up I'm willing to be that angel you love inside the fairytale Spread up my hands become the wings to protect you You must believe... believe that we can be like that in the fairytale prosperity and happiness is the ending I will be that angel you love inside the fairytale Spread up my hands become the wings to protect you You must believe... believe that we can be like that in the fairytale prosperity and happiness is the ending Let's write our ending together [ti: Đồng thoại] [ar: Quang Lương] [al: Đồng thoại] Anh không nhớ bao lâu Đã không nghe tiếng em Vẫn thường kể với anh Câu chuyện em thích nhất Anh đã nghĩ rất lâu Và bắt đầu hỗn loạn Có phải là anh đã Làm sai một điều gì? Em vừa khóc và nói Nhưng câu chuyện cổ tích Đều là lừa dối cả Anh chẳng thể nào là Chàng hoàng tử của em Có lẽ em không hiểu Ngày em nói yêu anh Là bầu trời của anh Các ngôi sao đều sáng Anh nguyện thành thiên sứ Trong câu truyện cổ tích Mà em yêu thích nhất Đôi tay anh dang rộng Biến thành một đôi cánh Để bảo vệ cho em Em phải biết tin tưởng Tin tưởng vào chúng ta Sẽ giống chuyện cổ tích Hạnh phúc và vui vẻ Luôn là kết thúc đẹp Cùng nhau ta viết nên Kết cục của chúng ta
   


  Shanny Trinh thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP