Lời Dịch - Tom Sawyer - Rush

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 815 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Tom Sawyer - Rush

    A modern day warrior Mean mean stride, Today's Tom Sawyer Mean mean pride. Though his mind is not for rent Don't put him down as arrogant His reserve, a quiet defense Riding out the day's events The river What you say about his company Is what you say about society Catch the mist, catch the myth Catch the mystery, catch the drift The world is, the world is Love and life are deep Maybe as his skies are wide Today's Tom Sawyer He gets high on you And the space he invades He gets by on you No his mind is not for rent To any god or government Always hopeful, yet discontent He knows changes aren't permanent But change is And what you say about his company Is what you say about society Catch the witness, catch the wit Catch the spirit, catch the spit The world is, the world is Love and life are deep Maybe as his eyes are wide Exit the warrior Today's Tom Sawyer He gets high on you And the energy you trade He gets right on to the friction of the day Ngày của một chiến binh hiện đại Nó là những bước dài, Ngày hôm nay của Tom Sawyer Đó chính là niềm tự hào. Dù cho tâm trí anh ta không cho thuê Đừng hạ anh ta xuống như kiêu ngạo Điểm yếu của anh ta, một sự che chở âm thầm Hãy bỏ đi mọi việc trong ngày Dòng sông Những gì bạn nói về công ty của anh ta Là những gì bạn nói về xã hội Đuổi theo sương mù, đuổi theo huyền thoại Đuổi theo sự bí ẩn, đuổi theo sự chuyển động Thế giới, thế giới chính là Tình yêu và cuộc sống đều sâu thẳm Có lẽ giống như bầu trời rộng lớn của anh ta Ngày hôm nay của Tom Sawyer Anh ta đã ở cao hơn bạn Và không gian mà anh ta bước vào Anh ta vào được là nhờ bạn Không có tinh thần không phải là cho thuê Cho bất kỳ vị thần thành hoặc chính phủ Luôn luôn hy vọng, nhưng vẫn bất mãn Anh ta biết rõ thay đổi này không thường trực Nhưng vẫn thay đổi nó Và những gì bạn nói về công ty của ông Là những gì bạn nói về xã hội Đuổi theo một chứng nhân, đuổi theo một người thông minh Tìm kiếm tinh thần, Tìm kiếm chiều sâu Thế giới , thế giới chính là Tình yêu và cuộc sống đều sâu thẳm Có lẽ đôi mắt anh ta rộng lớn Đừng là một chiến binh Ngày hôm nay của Tom Sawyer Anh ta đã ơ cao hơn bạn Và phần năng lượng mà bạn đã bán đi Anh ta sẽ đúng nếu gây bất hoà vào ngày này
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...