1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời dịch - To All The Girls I've Loved Before - Julio Iglesias

    To all the girls I've loved before Who traveled in and out my door I'm glad they came along, I dedicate this song To all the girls I've loved before To all the girls I've once caressed And may I say I've held the best For helping me to grow, I owe a lot I know To all the girls I've loved before The winds of change are always blowing And every time I tried to stay The winds of change continue blowing And they just carry me away To all the girls who shared my life Who now are someone else's wives I'm glad they came along, I dedicate this song To all the girls I've loved before To all the girls who cared for me Who filled my nights with ecstasy They live within my heart, I'll always be a part Of all the girls I've loved before The winds of change are always blowing And every time I tried to stay The winds of change continue blowing And they just carry me away To all the girls we've loved before Who traveled in and out our door We're glad they came along, we dedicate this song To all the girls we've loved before To all the girls we've loved before Who traveled in and out our door We're glad they came along, we dedicate this song To all the girls we've loved... before... Cho những cô gái tôi đã từng yêu Người đi vào rồi lại ra cửa nhà tôi Tôi vui mừng họ đã đến, tôi dành bài hát này Cho tất cả những cô gái tôi đã yêu trước đấy Cho tất cả cô gái tôi từng âu yếm Và có thể tôi nói mình đã có người tuyệt nhất rồi Để giúp tôi trưởng thành hơn, tôi biết mình mang nợ nhiều Với tất cả cô gái tôi yêu trước kia Ngọn gió đổi thay lúc nào cũng xào xạc Và mỗi lần tôi cố ở lại Ngọn gió đổi thay lại cứ thổi mãi Và chúng cuốn tôi đi mất Cho tất cả những cô gái đã chia sẻ đời tôi Những người giờ đây đã là vợ kẻ khác Tôi vui mừng họ đã đến, tôi dành bài hát này Cho tất cả những cô gái tôi đã yêu trước đấy Cho tất cả những cô gái săn sóc tôi Người lấp đầy bao đêm tối ngất ngây Họ vẫn sống trong tim tôi, tôi sẽ luôn là một phần Của những cô gái tôi đã yêu trước kia Ngọn gió đổi thay lúc nào cũng xào xạc Và mỗi lần tôi cố ở lại Ngọn gió đổi thay lại cứ thổi mãi Và chúng cuốn tôi đi mất Cho những cô gái tôi đã từng yêu Người đi vào rồi lại ra cửa nhà tôi Tôi vui mừng họ đã đến, tôi dành bài hát này Cho tất cả những cô gái tôi đã yêu trước đấy
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...