Lời Dịch - Time - Ne-Yo

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 727 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Time - Ne-Yo

    How come you don't make time for me anymore That's the last thing she said to you And now when you call she don't answer anymore Or the line is busy and you can't get through In the time it would take you to learn from your mistakes In the time it would take to dial the phone In the time it will take you to realize her greatness, she'll be gone, she's moved on To someone who takes the time Her love wasn't a priority to you You had other things on your mind And now that it's much to little and so far too late The busy signals all that's left behind You're all alone In the time it would take you to learn from your mistakes In the time it would take to dial the phone In the time it will take you to realize her greatness, she'll be gone, she's moved on To someone who takes the time Hey, no one knows what they have until they don't And by then it doesn't matter anymore You're all alone In the time it would take you to learn from your mistakes In the time it would take to dial the phone And the time it would take you to realize her greatness, she'll be gone (she'll be gone) In the time it will take you to realize her greatness, she'll be gone, she's moved on Hang up the phone... Làm sao mà anh chẳng dành thời gian đến nói chuyện vợi tôi Rằng đó là điều cuối cùng cô ấy nói với anh Và giờ khi anh gọi cô ấy chẳng hề trả lời Điện thoại luôn bận và anh chẳng thể vượt qua Vào cái lúc đó nó sẽ khiến anh hiểu được những điều đúng những lỗi lầm của anh Vào cái lúc đó nó sẽ hiện trên điện thoại Vào cái lúc đó nó sẽ khiến anh hiểu được điều tuyệt vời nơi cô ấy, cô ấy sẽ ra đi, cô ấy đã đến bên người Biết dành thời gian cho cô ấy Tình yêu của cô ấy chẳng phải là ưu tiên của anh Anh luôn nghĩ đến những điều khác Và giờ nó chỉ còn vương lại chút ít và giờ thì đã quá muộn rồi Tín hiệu bận là mọi thứ còn ở lại Giờ anh chỉ còn một mình thôi Vào cái lúc đó nó sẽ khiến anh hiểu được những điều đúng những lỗi lầm của anh Vào cái lúc đó nó sẽ hiện trên điện thoại Vào cái lúc đó nó sẽ khiến anh hiểu được điều tuyệt vời nơi cô ấy, cô ấy sẽ ra đi, cô ấy đã đến bên người Biết dành thời gian cho cô ấy Này chẳng một ai biết những gì họ có cho đến khi họ chẳng còn che đậy Và vào lúc đó chẳng gì còn quan trọng nữa cả Giờ anh chỉ còn một mình thôi Vào cái lúc đó nó sẽ khiến anh hiểu được những điều đúng những lỗi lầm của anh Vào cái lúc đó nó sẽ hiện trên điện thoại Vào cái lúc đó nó sẽ khiến anh hiểu được điều tuyệt vời nơi cô ấy, cô ấy sẽ ra đi, cô ấy đã đến bên người khác Gác máy mất rồi...
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP