Lời Dịch - This Is The Day - The Cranberries

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 838 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - This Is The Day - The Cranberries

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  I never had a friend like you This is the day Your skin is white, your eyes are blue This is the day But the wind might change I will still remain I will always be there for you A-ha These thoughts, they circle in my mind This is the day The demons I can't leave behind This is the day Don't be insecure I'll be at your door I will always be there for you Faith will save you Faith will save you Faith will save you Stay! Stay! Faith will save you Faith will save you Faith will save you Stay! Stay! Stay! I have Provoked thy grace into my mind This is the day I have Provoked thy grace that are divine This is the day Don't be insecure I'll be at your door I will always be there for you Faith will save you Faith will save you Faith will save you Stay! Stay! Faith will save you Faith will save you Faith will save you Stay! Stay! Stay! But the wind might change I will still remain I will still be here But the wind might change I will still remain I will always be there for you Faith will save you Faith will save you Faith will save you Stay! Stay! Faith will save you Faith will save you Faith will save you Stay! Trước đây, tôi chưa từng có một người bạn như bạn Đây là ngày Da bạn trắng, mắt bạn xanh Đây là ngày Nhưng ngọn gió có thể thay đổi Tôi sẽ vẫn như thế Tôi sẽ luôn ở đó vì bạn A-ha Những suy nghĩ này, chúng cứ luẩn quẩn trong tâm trí của tôi Đây là ngày Những nỗi kinh hoàng tôi không thể nào vứt bỏ Đây là ngày Đừng dễ dao động Tôi sẽ ở cửa nhà bạn Tôi sẽ ở đó vì bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Ở lại! Ở lại! Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Ở lại! Ở lại! Ở lại! Tôi đã khơi dậy vẻ phong nhã của bạn trong tâm trí mình Đây là ngày Tôi đã khơi dậy vẻ phong nhã của bạn trong tâm trí mình Đây là ngày Đừng dễ dao động Tôi sẽ ở cửa nhà bạn Tôi sẽ ở đó vì bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Ở lại! Ở lại! Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Ở lại! Ở lại! Ở lại! Nhưng ngọn gió có thể thay đổi Tôi sẽ vẫn như thế Tôi sẽ luôn ở đó vì bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Ở lại! Ở lại! Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn Niềm tin sẽ cứu rỗi bạn
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...