1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - This Is Our Song ( Camp Rock 2 ) - Various Artists    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    So let's sing Na Na na na na Hey ya Come on let's sing Na Na na na na Hey ya This is our song That's all that matters 'Cause we all belong Right here together Theres nothing better Than singing along This is our summer This is our song Come grab your guitar Sit by the fire 'Cause we all need a song When the we retire We'll sit here Together And sing it out (And sing it out loud) loud This is our song That's all that matters 'Cause we all belong Right here together Theres nothing better Than singing along This is our summer And this is our song This is our song This is our song This is our song Come on let's sing Na Na na na na Hey ya Come on let's sing Na Na na na na Hey ya Come on let's sing Na Na na na na Hey ya Come on let's sing Na Na na na na Hey ya Yeah This is our song That's all that matters 'Cause we all belong Right here together There's nothing better Than singing along This is our summer (Our summer) This is our song That's all that matters 'Cause we all belong Right here together Theres nothing better Than singing along This is our summer This is our song (This is our song) This is our song (This is our song) This is our song (This is our song) This is our song Nào cùng hát lên Na Na na na na Bạn thân yêu ơi Nào cùng hát đi nào Na Na na na na Bạn thân yêu ơi Đây là bài hát của chúng ta Đó là tất cả nội dung của bài hát Vì chúng ta thuộc về nhau Ngay tại nơi này cùng với nhau Sẽ không có thứ gì tốt hơn Hơn cả việc được ca hát Đây là mùa hè của chúng ta Đây là bài hát của chúng ta Đến và cầm lấy cây Ghi-ta của bạn Ngồi bên đống lửa trại Vì tất cả chúng ta cần là một bài hát Khi mà chúng ta về già Sẽ ngồi lại đây Cùng với nhau Và hát bài hát này ( hát bài hát này thật hay ) thật hay Đây là bài hát của chúng ta Đó là tất cả nội dung của bài hát Vì chúng ta thuộc về nhau Ngay tại nơi này cùng với nhau Sẽ không có thứ gì tốt hơn Hơn cả việc được ca hát Đây là mùa hè của chúng ta Đây là bài hát của chúng ta Nào cùng hát lên Na Na na na na Bạn thân yêu ơi Nào cùng hát đi nào Na Na na na na Nào cùng hát lên Na Na na na na Bạn thân yêu ơi Nào cùng hát đi nào Na Na na na na Bạn thân yêu ơi Nào cùng hát lên Na Na na na na Bạn thân yêu ơi Đúng rồi đấy Đây là bài hát của chúng ta Đó là tất cả nội dung của bài hát Vì chúng ta thuộc về nhau Ngay tại nơi này cùng với nhau Sẽ không có thứ gì tốt hơn Hơn cả việc được ca hát Đây là mùa hè của chúng ta Đây là bài hát của chúng ta Đây là bài hát của chúng ta Đó là tất cả nội dung của bài hát Vì chúng ta thuộc về nhau Ngay tại nơi này cùng với nhau Sẽ không có thứ gì tốt hơn Hơn cả việc được ca hát Đây là mùa hè của chúng ta (Đây là bài hát của chúng ta) Đây là bài hát của chúng ta ( Đây là bài hát của chúng ta ) Đây là bài hát của chúng ta (Đây là bài hát của chúng ta ) Đây là bài hát của chúng ta Đây là bài hát của chúng ta
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP