Lời Dịch - This Ain't A Love Song - Scouting For Girls

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 721 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - This Ain't A Love Song - Scouting For Girls

    This Ain't A Love Song Scouting For Girls Every night I remember that event The way you looked when you said you were leaving The way you cried as you turned to walk away The cruel words and the false accusations The mean looks and the same old frustrations I never thought that we'd throw it all away But we threw it all away. And I'm a little bit lost without you And I'm a bloody big mess inside And I'm a little bit lost without you This aint a love song this is goodbye (oooooh) This aint a love song this is goodbye (ooooh) I've been lost, I've been losing I've been tired, I'm all hurt and confusion I've been mad, I'm the kind of man that I'm not I'm going down, I'll be coming back fighting I may be scared and a little bit frightened But I'll be back, I'll be coming back to life I'll be coming back to life And I'm a little bit lost without you And I'm a bloody big mess inside And I'm a little bit lost without you This aint a love song this is goodbye (oooooh) This aint a love song this is goodbye (ooooh) Whoooo And you can try (you can try) And you can try but you'll never keep me down And you can try (you can try) And you can try but you'll never keep me down La la la la la la la (I wont be lost, i wont be down) And I'm a little bit lost without you And I'm a bloody big mess inside This ain't a love song this is goodbye It's alright (It's alright) cause you can try but you'll never keep me down It's alright (It's alright) I may be lost but you'll never keep me down You can try (you can try) you can try but you'll never keep me down You cant try (you can try) I know i'm lost but I'm waiting to be found you'll never keep me down you'll never keep me down never keep me down Đây không là một bài hát tình yêu Scounting for girls Mỗi tối, tôi vẫn nhớ như in Cái kiểu em nhìn khi em nói lời chia tay Cái kiểu em khóc khi em ngoảnh mặt rời xa Sự tàn nhẫn và những buộc tội sai lầm Ánh nhìn khốn khổ và tâm trạng vỡ mộng như xưa Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng ta lại ném đi hết đi tất cả. Nhưng chúng ta đã ném đi tất cả. Và tôi lạc lối mà không có em Và bên trong con người tôi cực kì hỗn loạn Và tôi lạc lối mà không có em Đây không phải là một bài hát tình yêu đây là lời chia tay (oooooh) Đay không phải là một bài hát tình yêu đây là lời chia tay (oooooh) Tôi đã lạc lối, tôi lạc lối mất rồi Tôi đã mệt mỏi, tôi đau đớn và bối rối Tôi là kẻ mất trí, tôi chính là loại người như thế Tôi sẽ xuống, tôi sẽ quay lại chiến đấu Tôi có thể bị hoảng sợ và có một chút khiếp đảm Nhưng tôi sẽ không rút lui, tôi sẽ quay lại với cuộc đời Tôi sẽ quay lại với cuộc đời Và tôi lạc lối mà không có em Và bên trong con người tôi cực kì hỗn loạn Và tôi lạc lối mà không có em Đây không phải là một bài hát tình yêu đây là lời chia tay (oooooh) Đay không phải là một bài hát tình yêu đây là lời chia tay (oooooh) Whoooo Và em có thể cố gắng (em có thể cố gắng) Và em có thể cố gắng nhưng em sẽ không bao giờ để tôi gục ngã Và em có thể cố gắng (em có thể cố gắng) Và em có thể cố găng nhưng em sẽ không bao giờ để tôi gục ngã La la la la la la la (tôi sẽ không lạc lối, tôi sẽ không gục ngã) Và tôi lạc lối khi vắng em Và bên trong con người tôi cực kì hỗn loạn Đây không là bài hát tình yêu đây là lời chia tay Ổn thội (ổn thôi) vì em có thể cố gắng nhưng em sẽ không bao giờ để tôi gục ngã Ổn thội (ổn thôi) tôi có thể lạc lối nhưng em sẽ không bao giờ để tôi gục ngã Em có thể cố gắng (em có thể cố gắng) em có thể cố gắng nhưng em sẽ không để tôi gục ngã Em có thể cố gắng (em có thể cố gắng) tôi biết tôi lạc lối nhưng tôi đang chờ được tìm thấy Em sẽ không bao giờ để tôi gục ngã Em sẽ không bao giờ để tôi gục ngã Không để tôi gục ngã.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP