1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - There's A Platypus Controlling Me - Phineas & Ferb OST

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Well I'll be honest I don't really understand But I fell down this hill now I got glue on my hands And I got records on my fingers Whaat ? Records on my fingers I got records on my fingers and I just can't stop Don't stop ! I can't stop, I got a platypus controlling me Whaat ? I got a platypus controlling me Now let me sum it up It was a strange set of circumstances Strange set of circumstances ? I fell down the hill now I got glue on my hands Now I got records on my fingers and I just can't stop Don't stop ! (x2) Well I would if I was able There's a platypus controlling me He's underneath the table There's a platypus controlling him whaaat ? Oh I get it ! Platypus is a metaphor for whatever is keeping you down Like corporations are a platypus The government's a platypus Your teacher is a platypus My teacher is a panda Society's a platypus My parents are a platypus The media's a platypus It's all just propaganda Yeah, we all got platypus controlling us ! (Just me) We all got platypus controlling us ! (I'd stop if I was able) We all got platypus controlling us ! I'm not speaking metaphorically The platypus controlling me is underneath the table Wait ! Oh wait, now he's gone Hey! There's no platypus controlling me ! (x2) Được rồi tôi sẽ nói thật Tôi thực sự không hiểu Nhưng tôi rơi xuống ngọn đồi này giờ tay tôi như dính chặt Và các ngón tay không ngừng chuyển động Gì cơ ? Các ngón tay không ngừng chuyển động Ngón tay tôi không ngừng chuyển động và tôi không thể dừng lại được Đừng có dừng! Tôi không thể dừng được, tôi bị một con thú mỏ vịt điều khiển Gì cơ ? Tôi bị một con thú mỏ vịt điều khiển Giờ hãy để tôi tóm gọn lại Đó là một tình huống rất lạ Một tình huống lạ? Tôi rơi xuống ngọn đồi này giờ tay tôi như dính chặt Giờ các ngón tay không ngừng chuyển động và tôi không thể dừng lại được Đừng có dừng ! Được tôi sẽ cố gắng nếu có thể Có một con thú mỏ vịt điều khiển tôi Và hắn ở dưới bàn Có một con thú mỏ vịt điều khiển hắn, gì thế ? Ồ tôi hiểu rồi! Thú mỏ vịt là cách nói ẩn dụ về thứ đang kéo ông xuống Như hội đồng là thú mỏ vịt Chính phủ là thú mỏ vịt Cô giáo của bạn là thú mỏ vịt Cô giáo của tôi là gấu trúc Xã hội là thú mỏ vịt Cha mẹ tôi là thú mỏ vịt Phương tiện truyền thông là thú mỏ vịt Toàn là vớ vẩn Chúng tôi cũng bị thú mỏ vịt điều khiển nè ! (Chỉ tôi thôi) Chúng tôi cũng bị thú mỏ vịt điều khiển nè ! (Tôi sẽ cố nếu có thể) Tôi không nói đùa Thú mỏ vịt điều khiển tôi đang ở dưới gầm bàn Chờ đã Chờ đã! Hắn đi rồi Chả có con thú mỏ vịt nào điều khiển tôi cả !
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP