Lời Dịch - There's A New Kid In Town - Billy Gilman

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 592 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - There's A New Kid In Town - Billy Gilman

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  There's A New Kid In Town We're looking for the king, the new Messiah We're following the star shining brighter. "Old man, won't you help us if you can," He shook his head but he pointed his hand. There's a new kid in town, And he's lying in a manger down the road. There's a new kid in town, But he's just another baby I suppose, Heaven knows, There's a new kid in town, Here in Bethlehem. I see you've traveled far bearing treasures You say these gifts are for the new King's pleasures I've heard that a king might come But up till now there hasn't been one. There's a new kid in town, And he's lying in a manger down the road. There's a new kid in town, But he's just another baby I suppose, Heaven knows, There's a new kid in town, Here in Bethlehem. There's a new kid in town, And he's lying in a manger down the road. There's a new kid in town, But he's just another baby I suppose, Heaven knows, There's a new kid in town, Here in Bethlehem. Có một đứa trẻ mới sinh trong làng Chúng tôi đang tìm vị vua, Đấng cứu thế mới. Chúng tôi dõi theo vì sao đang ngày càng chiếu sáng tỏ tường hơn. "Lão già ơi, nếu mà ông biết thì ông sẽ chỉ cho chúng tôi mà phải không" Lão lắc đầu nhưng lại chỉ tay về hướng đó. Có một đứa trẻ mới sinh trong làng, Và ngài đang nằm trong máng cỏ ở ngay cuối con đường. Có một đứa trẻ mới sinh trong làng đấy, Nhưng tôi nghĩ có lẽ ngài cũng chỉ là một đứa bé khác thôi, Thượng đế mới biết rằng, Có một trẻ nhỏ mới sinh trong làng, Tại đây ở Bethlehem. Tôi thấy anh đi từ nơi xa mang theo nhiều báu vật Anh nói của cải đây dành tặng cho Đức vua mới Tôi cũng có nghe thấy rằng một vị vua sẽ xuất hiện Nhưng cho đến lúc này tất cả đều im hơi lặng tiếng. Có một đứa trẻ mới sinh trong làng, Và ngài đang nằm trong máng cỏ ở ngay cuối con đường. Có một đứa trẻ mới sinh trong làng đấy, Nhưng tôi nghĩ có lẽ ngài cũng chỉ là một đứa bé khác thôi, Thượng Đế mới biết rằng, Có một trẻ nhỏ mới sinh trong làng, Tại đây ở Bethlehem. Có một đứa trẻ mới sinh trong làng, Và ngài đang nằm trong máng cỏ ở ngay cuối con đường. Có một đứa trẻ mới sinh trong làng đấy, Nhưng tôi nghĩ có lẽ ngài cũng chỉ là một đứa bé khác thôi, Thượng Đế mới biết rằng, Có một trẻ nhỏ mới sinh trong làng, Tại đây ở Bethlehem.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...