1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - The Wives of Henry VIII (Terrible Tudors) [Horrible History] - Ben Willbond    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    [chrous] Divorced, beheaded and died Divorced, beheaded survived I'm Henry the Eighth, I had six sorry wives Some might say I ruined their lives. Catherine of Aragon was one She failed to give me a son I had to ask her for a divorce That broke her poor heart, of course. Young Anne Boleyn she was two Had a daughter the best she could do I said she flirted with another man And off for the chop went dear Anne. Lovely Jane Seymour was three The love of a lifetime for me She gave me a son, Little Prince Ed The poor old Jane went dropped dead. [chorus] Anne of Cleeves came at four I fell for the portrait I saw Then laid eyes on her face and cried, "She's a horse! I must have another divorce" Catherine Howard was five A child of nineteen, so alive She flirted with others, no way to behave The axe sent young Cath to her grave Catherine Parr she was last By then all my best days was past I lay on my death bed, aged just fifty-five Lucky Catherine the last stayed alive I mean, how unfair! [chorus] [điệp khúc] Li dị, chặt đầu và ngủm Li dị, chặt đầu, còn sống Ta là Henry VIII, ta có sáu bà vợ đáng thương Vài người sẽ nói rằng ta đã hại đời họ. Catherine xứ Aragon là một Nàng không sanh được con trai Nên ta phải ép nàng li dị Dĩ nhiên điều đó đã làm tan nát trái tim tội nghiệp của nàng. Nàng Anne Boleyn mơn mởn là hai Một con vịt trời, nàng chỉ làm được có thế Ta cáo buộc nàng lẳng lơ với thằng khác Và cuối cùng giáng xuống đầu Anne yêu dấu án trảm. Jane Seymour yêu kiều là ba Nàng là tình yêu của đời ta Nàng sinh hạ một đứa con trai, Hoàng Tử Ed bé bỏng Nhưng nàng Jane già khú đế đột tử luôn [điệp khúc] Anne xứ Cleeves đứng thứ tư Ta “đổ” trước bức chân dung mỹ miều Rồi ta đưa mắt nhìn cái bản mặt nàng và kêu: “Nó là một con ngựa cái! Ta phải li dị nữa thôi” Catherine Howard là năm Một cố bé mới mười chín, căng tràn sức sống Nàng dám dan díu với kẻ khác, không còn cách nàoc kác Lưỡi đao đưa nàng Cath trẻ trung xuống mồ Catherine Parr là cuối cùng Lúc đó thì những năm tháng huy hoàng của đời ta đã qua rồi Ta nằm đó trên giường hấp hối, mới có năm mươi lăm tuổi Còn Catherine số đỏ thì sống nhăn răng Ý ta là, thiệt bất công! [chorus]
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP