1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - The Wedding Song (OST Corpse Bride) - Various Artists

    Group Chorus: Wedding, a wedding, we're going to have a wedding, a wedding! (repeats) Spider Chorus: The spiders think you're very cute, but goodness knows you need a suit. But have no fears, we're quite adept, we'll have you looking lovely(7Xs)yet. A little stitch, a little tuck, some tender loving care. A little thread will fix you up and we've got plenty as you see, And personally guarantee our quality repairs. A little here, a fix of this, We're going to do our best. When everybody sees you, they will all be quite impressed. They will all be quite impressed. Zombies: A wedding, we're going to have- Mrs. Plum: -a wedding cake is no mistake, it must be quite sublime. Dead Kitchen staff 2: We're missing something.. Dead Kitchen Staff 1: -Try some dust Mrs. Plum: I wish I had more time... Dead Kitchen staff 2: Perhaps there's something I can do, these bones might help a bit Dead Kitchen staff 1: My nose! Dead Kitchen Staff 2: Sorry Mrs. Plum: Wait a mintue...that's it!! Dead Kitchen Staff 1: A little that Dead Kitchen Staff 2: A little this Kitchen Chorus: The perfect cake is hard to miss. A wedding, a wedding We're going to have a wedding! Soldiers Chorus: Huzzah! Huzzah! We're going to have a wedding. Hurray! A wedding! Hurray! Let's all give out a cheer cause the bride is getting married today! Hurray! One thing you can surely say is we will stand beside Until the end, we will defend our one and only bride. Our bride to be, our bride to be, our lovely Corpse Bride. Huzzah! Hurray! Huzzah! Hurray! The bride is getting married today. Misc Crowd: Oh! Here she comes, Oh look! It's her. Female Chorus: Ohhhhhh....the bride is here. She's waited for this day for many a year. For this day, for this day. Our hopes and our pride. The bride is here. Here comes the bride(3Xs)..our bride. For this day, for this day will last forever And all of her friends will work together. To make it the perfect day she's always dreamed. Our hopes and our pride. Our bride, our lovely bride. Group Chorus: We're going to have a party like no-one has ever seen. The Living in the land above will not know where they\'ve been. The Land above..(the Land above) The party of...(the party of) The Bride!!! Here comes the bride. On her glorious day of days. Up to the Land of the Living to celebrate!!! Điệp khúc chung: Đám cưới, một đám cưới, chúng ta sắp tổ chức một đám cưới, một đám cưới! Điệp khúc của nhện: Bầy nhện đều nghĩ rằng cậu bảnh tỏn lắm đó Nhưng vì những gì tốt đẹp nhất, cậu cần một bộ đồ Nhưng đừng sợ, tụi tôi cũng rất dễ gần, tụi tôi sẽ làm cho cậu trông thật dễ thương Một đường chỉ mảnh ở đây, một nếp nhỏ, và bao chăm lo dịu dàng yêu thương Chút chỉ sẽ nâng khăn sửa túi cho cậu và chúng tôi có rất nhiều chỉ, cậu thấy đấy Và chúng tôi bảo đảm riêng với cậu việc sửa sang chất lượng của tụi tôi Một chút ở đây, sửa lại chỗ này. Tụi tôi sẽ làm hết sức mình Khi mọi người thấy cậu, họ sẽ đều ấn tượng Họ sẽ đều ấn tượng “rụng rời” cho mà xem Thây ma: Một đám cưới, chúng ta sắp tổ chức Bà Plum: Bánh cưới thì không được có gì sai sót, nó phải thật hoành tráng Phụ bếp (đã ngủm) 2: Chúng ta còn thiếu gì đó… Phụ bếp (đã ngủm) 1: Thử bỏ chút bụi vào xem Bà Plum: Ước gì có thêm chút thời gian: Phụ bếp (đã ngủm) 2: Có lẽ tôi giúp được gì đó Đống xương này có thể làm cho ngon thêm một chút đấy Phụ bếp (đã ngủm) 1: Mũi tao! Phụ bếp (đã ngủm) 2: Xin lỗi! Bà Plum: Chờ chút… được rồi đấy! Phụ bếp (đã ngủm) 1: Thêm một chút cái kia Phụ bếp 2 (đã ngủm) Thêm một chút cái này Điệp khúc của nhà bếp: Chiếc bánh hoàn hảo thật không thể bỏ qua Đám cưới, một đám cưới, chúng ta sắp tổ chức một đám cưới! Điệp khúc của chiến binh: Hu da! Hu da!Chúng ta sắp tổ chức một đám cưới! Hu da! Một đám cưới! Hu rây! Hãy cùng chúc mừng bởi hôm nay cô dâu sắp làm đám cưới! Một điều anh có thể nói chắc là chúng tôi sẽ luôn đứng bên Đến khi tàn cuộc, chúng tôi sẽ bảo vệ cô dâu số một và độc nhất của chúng ta Cô dâu sắp lên xe hoa, cô dâu sắp lên xe hoa, Thật đáng yêu, Cô dâu Thây ma Hu da! Hu rây! Hu da! Hu rây! Cô dâu sắp lấy chồng hôm nay. Đồng ca: Ôi! Nàng tới kìa, Ôi nhìn kìa! Nàng đó. Nữ hát: Ôi… Cô dâu đến rồi đây Nàng đã chờ đợi biết bao lâu vì ngày hôm nay Vì hôm nay, vì hôm nay Những hy vọng của chúng ta và niềm tự hào của chúng ta Cô dâu đây rồi Cô dâu đến rồi đây, cô dâu của chúng ta Vì hôm nay, vì hôm nay sẽ kéo dài mãi mãi Và tất cả bạn bè của nàng sẽ chung tay góp sức Để tạo nên một ngày hoàn hảo nàng hằng mơ ước Những hy vọng của chúng ta và niềm tự hào của chúng ta Cô dâu của chúng ta, cô dâu đáng yêu của chúng ta Điệp khúc chung: Chúng ta sẽ làm một bữa tiệc chưa ai từng thấy Những Người Sống trên kia sẽ không biết họ đã ở đâu đâu Vùng đất phía trên Buổi tiệc của Cô Dâu!!! Cô dâu đến rồi đây Trong ngày lộng lẫy nhất của đời nàng Chúng ta cùng tiến lên Vùng Đất của Người Sống để ăn mừng nào!!!
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP