Lời Dịch - The Way You Love Me - Michael Jackson

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 932 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - The Way You Love Me - Michael Jackson  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  I was alone in the dark when I met ya Uuuuuuuuuuh uuuuuuh You took my hand and you told me you loved me Uuuuuuuuuuh uuuuuuh I was alone, there was no love in my life (I was alone, there was no love in my life) I was afraid of life and you came in time (I was afraid of life and you came in time) You took my hand and we kissed in the moonlight (You took my hand and we kissed in the moonlight) Uuuuuuuuuuh uuuuuuh I like the way how you're holdin' me It doesn`t matter how you're holdin' me I like the way you're lovin me' It doesn`t matter how you are lovin` me I like the way how you`re touchin` me It doesn`t matter how you are touchin` me I like the way how you`re kissin` me It doesn`t matter how you are kissin` me You'll seeeee... ...it won't be long 'til we make vows, I bet ya Uuuuuuuuuuh uuuuuuh I thank the Heavens above that I met ya Uuuuuuuuuuh uuuuuuh I was alone, there was no love in my life (I was alone, there was no love in my life) I was afraid of life and you came in time (I was afraid of life and you came in time) You took my hand and we kissed in the moonlight (You took my hand and we kissed in the moonlight) Uuuuuuuuuuh I like the way how you`re lovin` me It doesn`t matter how you are holdin` me I like the way how you`re holdin` me It doesn`t matter how you re lovin` me I like the way how you`re touchin` me It doesn`t matter how you are touchin` me I like the way how you`re kissin` me It doesn`t matter how you are kissin` me The world's a better place `cause you came in time, You took away the rain and brought the sunshine, I was afraid `cause I was hurt the last time, Uuuuuuuuuuh Ahhhhhhhh. I like the way how you`re holdin` me, It doesn`t matter how you are holdin` me, I like the way how you`re lovin` me, It doesn`t matter how you are lovin` me, I like the way how you`re touchin` me, It doesn`t matter how you are touchin` me, I like the way how you're kissin` me, It doesn`t matter how you are kissin` me, You'll seeeee. Uuuuuuuuuuh uuuuuuh [x12] Chcksthtshtshtsh Lalalalala lalalalala lalalalalalala Anh đã cô đơn trong bóng đêm khi anh gặp em Uuuuuuuuuuh uuuuuuh Em nắm lấy tay anh và nói với anh em yêu anh Uuuuuuuuuuh uuuuuuh Anh đã cô đơn, chẳng có tình yêu trong cuộc đời anh (Anh đã cô đơn, chẳng có tình yêu trong cuộc đời anh) Anh đã sợ hãi cuộc đời và em đã đến đúng lúc (Anh đã sợ hãi cuộc đời và em đã đến đúng lúc) Em nắm lấy tay anh và ta hôn nhau dưới ánh trăng (Em nắm lấy tay anh và ta hôn nhau dưới ánh trăng) Uuuuuuuuuuh uuuuuuh Anh thích cái cách em ôm anh Không có vấn đề gì dù em ôm anh như thế nào Anh thích cái cách em yêu anh Không có vấn đề gì dù em yêu anh như thế nào Anh thích cái cách em chạm vào anh Không có vấn đề gì dù em chạm vào anh như thế nào Anh thích cái cách em hôn anh Không có vấn đề gì dù em hôn anh thế nào Em sẽ thấyyyyy... ...Không lâu nữa ta sẽ có lời ước nguyện, anh cá đấy Uuuuuuuuuuh uuuuuuh Anh tạ ơn thiên đường trên kia vi được gặp em Uuuuuuuuuuh uuuuuuh Anh đã cô đơn, chẳng có tình yêu trong cuộc đời anh (Anh đã cô đơn, chẳng có tình yêu trong cuộc đời anh) Anh đã sợ hãi cuộc đời và em đã đến đúng lúc (Anh đã sợ hãi cuộc đời và em đã đến đúng lúc) Em nắm lấy tay anh và ta hôn nhau dưới ánh trăng (Em nắm lấy tay anh và ta hôn nhau dưới ánh trăng) Uuuuuuuuuuh uuuuuuh Anh thích cái cách em ôm anh Không có vấn đề gì dù em ôm anh như thế nào Anh thích cái cách em yêu anh Không có vấn đề gì dù em yêu anh như thế nào Anh thích cái cách em chạm vào anh Không có vấn đề gì dù em chạm vào anh như thế nào Anh thích cái cách em hôn anh Không có vấn đề gì dù em hôn anh thế nào Thế giới là một nơi tốt đẹp hơn vì em đến đúng lúc Em lấy đi đám mây đen và đem đến ánh nắng mặt trời Anh đã rất sợ hãi vì anh đã đau đớn lần cuối cùng Uuuuuuuuuuh Ahhhhhhhh. Anh thích cái cách em ôm anh Không có vấn đề gì dù em ôm anh như thế nào Anh thích cái cách em yêu anh Không có vấn đề gì dù em yêu anh như thế nào Anh thích cái cách em chạm vào anh Không có vấn đề gì dù em chạm vào anh như thế nào Anh thích cái cách em hôn anh Không có vấn đề gì dù em hôn anh thế nào Em sẽ thấyyyyy... Uuuuuuuuuuh uuuuuuh [x12] Chcksthtshtshtsh Lalalalala lalalalala lalalalalalala
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...