1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - The Power Of The Horde - Tenth Level Tauren Chieftain    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Storm, earth, and fire Heed my call I am the son of the wind and rain Thunder beckons and I heed the call And if die upon this day In battle I will fall Hear me brothers, gather up the wolves To battle we will ride War drums echo the beating heart Pounding from inside [Chorus] STORM! Black clouds fill the sky EARTH! Hear my battle cry FIRE! Thunder will bring forth... DEATH! From the power of the Horde Far seer to the Warsong clan To no man will I yield Feel the power and the energy For the black god, honor, and steel I feel the fire burning in my veins Lightning strikes at my command With storm and earth, axe and fire We've come to claim this land [Chorus] Surrounded by the enemy The wolf among the hounds Thunder turns to silence, it took... A hundred to bring me down War-brothers falling at my side With honor I will die Upon the altar of the storms I will be reborn STORM! Black clouds fill the sky EARTH! Hear my battle cry FIRE! Thunder will bring forth... DEATH! For I have been reborn! STORM! EARTH! FIRE! DEATH! The power of the Horde! Gió, Đất và Lửa Nghe ta gọi đây Ta là con trai của gió và mưa Sấm chớp ra dấu và ta nghe tiếng gọi Và nếu cái chết đến vào hôm nay Trong trận đấu ta sẽ gục ngã Nghe ta hỡi các anh em, triệu hồi các con sói Ta sẽ cưởi chúng để chiến đấu Nhịp trống vang dội trái tim Đang đập bên trong ta [Chorus] GIÓ! Mây đen phủ kín bầu trời ĐẤT! Nghe tiếng reo ra trận của ta LỬA! Sấm chớp đang tiến về... CHẾT! Từ Sức mạnh của Horde (*) Từ các nhà tiên tri đến gia tộc Warsong (*) Ta sẽ bày binh bố trận Cảm nhận sức mạnh và năng lượng Vì thần bóng đêm, danh dự và sắt thép Ta cảm nhận lửa cháy trong tĩnh mạch Sét đánh vào lời chỉ huy của ta Với gió và đất, rìu và lửa Chúng ta đến để đòi lại vùng đất Bao quanh bởi kẻ thù Chó sói giữa một bầy chó săn Sấm chớp ngừng vang, rồi đánh... Một trăm tên hạ gục ta Các chiến hữu gục ngã quanh ta Ta chết trong danh dự Trên bàn thờ bão tố (*) Ta sẽ hồi sinh [Chorus] GIÓ! Mây đen phủ kín bầu trời ĐẤT! Nghe tiếng reo ra trận của ta LỬA! Sấm chớp đang tiến về... CHẾT! Vì ta đã hồi sinh GIÓ! ĐẤT! LỬA! CHẾT! Sức mạnh của Horde
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...