1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - The Movie In My Mind (Miss Saigon OST) - Various Artists

    [GIGI] They are not nice, they're mostly noise They swear like men, they screw like boys I know there's nothing in their hearts But every time I take one in my arms It starts: The movie in my mind The dream they leave behind A scene I can't erase And in a strong GI's Flee this life Flee this place The movie plays and plays The screen before me fills He takes me to New York He gives me dollar bills Our children laugh all day And eat too much ice cream And life is like a dream Dream The dream I long to find The movie in my mind [KIM] I will not cry, I will not think I'll do my dance, I'll make them drink When I make love, it won't be me And if they hurt me, I'll just close my eyes [KIM, GIRLS] And see they are not nice, they're mostly noise The movie in my mind they kill like men, they die like boys The dream that fills my head they give their cash, they keep their hearts A man who will not kill but every night again it starts [KIM] Who'll fight for me instead He'll keep us safe all day So no one comes at night To blow the dream away Dream The dream I have to find The movie in my mind [ALL GIRLS] And in a strong GI's embrace Flee this life Flee this place [KIM] A world that's far away Where life is not unkind The movie in my mind [GIGI] Bọn họ chẳng tử tế gì, chỉ là một bọn ồn ào Chúng thề như mọi người đàn ông và nài ép như bọn nhãi ranh Tôi biết chẳng có gì trong tim chúng Nhưng mỗi lần tôi có ai trong vòng tay Thì lại bắt đầu: Cuốn phim trong tâm trí Giấc mơ họ để lại Một cảnh mà tôi không sao xóa bỏ được Và trong những cuộc tình mãnh liệt của GIGI này Trốn tránh cuộc sống này Trốn tránh nơi này Cuộn phim cứ chiếu và chiếu mãi Trên màn hình trước khi tôi thỏa mãn Anh ta đưa tôi đến New York Anh ta cho tôi những hóa đơn tiền đô Và bọn trẻ của chúng tôi cười đùa suốt ngày Chúng ăn thật nhiều kem Và cuộc sống như một giấc mơ Mơ Giấc mơ tôi khao khát kiếm tìm Cuộn phim trong tâm trí [KIM] Tôi sẽ không khóc, không suy nghĩ gì hết Tôi sẽ chỉ nhảy múa, và bắt bọn họ uống Và khi làm tình, tôi chẳng còn là mình nữa Nếu họ làm tôi đau, tôi chỉ việc nhắm mắt lại [KIM, GIRLS] Và các người thấy đấy bọn chúng đâu tử tế gì, chỉ là một lũ ồn ào Cuộn phim trong tâm trí tôi, chúng giết người như đàn ông thường làm và chết như bọn nhãi Giấc mơ tràn ngập trong tư tưởng tôi, chúng cho tôi tiền nhưng vẫn giữ lại trái tim Một người đàn ông sẽ không giết ai nhưng mỗi đêm chuyện đó lại bắt đầu [KIM] Ai sẽ đấu tranh thay tôi đây Anh ấy sẽ bảo vệ tôi an toàn cả ngày Và chẳng có ai đến vào đêm tối Để thổi bay giấc mơ ấy đi Mơ Giấc mơ tôi phải kiếm tìm Cuộn phim trong tâm trí [ALL GIRLS] Và trong những cuộc tình mãnh liệt của GIGI này Trốn tránh cuộc sống này Trốn tránh nơi này [KIM] Một thế giới xa với Nơi cuộn sống thì không dễ dàng gì Cuộn phim trong tâm trí
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP