1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - The Morning Side Of The Mountain - Tommy Edwards    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    There was a girl, there was a boy If they had met they might have found a world of joy But she lived on the morning side of the mountain And he lived on the twilight side of the hill They never met, they never kissed And they will never know what happiness they missed For she lived on the morning side of the mountain And he lived on the twilight side of the hill For love's a rose that never grows Without the kiss of the morning dew And every Jack must have a Jill To know the thrill of a dream that comes true And you and I are just like they For all we know our love is just a kiss away But you are on the morning side of the mountain And I am on the twilight side of the hill For love's a rose that never grows Without the kiss of the morning dew And every Jack must have a Jill To know the thrill of a dream that comes true And you and I are just like they For all we know our love is just a kiss away But you are on the morning side of the mountain And I am on the twilight side of the hill Cô bé đã từng ở chỗ đó, cậu bé cũng từng nơi đó Nếu chúng từng gặp nhau,chúng đã có thể tìm thấy cả thế giới của niềm vui Nhưng cô bé sống ở sườn Đông ngọn núi Còn cậu nhóc lại sống phía Tây ngọn đồi Chúng chưa bao giờ gặp nhau,chưa từng trao nụ hôn Và chúng sẽ không thể biết rằng chúng đã đánh mất những điều hạnh phúc Bởi cô bé sống ở sườn Đông ngọn núi Còn cậu nhóc lại sống phía Tây ngọn đồi Vì bông hồng tình yêu kia chưa bao giờ đâm chồi Không một nụ hôn nào của màn sương sớm Và chàng đã có được nàng (*) Để có thể nhận ra câu chuyện trong giấc mơ đã thành sự thật Anh và em cũng đã giống như chúng Bởi tất cả điều chúng ta biết về tình yêu của chúng ta là một nụ hôn biến mất Nhưng anh sống ở sườn Đông ngọn núi Còn em lại sống phía Tây ngọn đồi (*)Chú thích: Jack and Gill (Jill): chàng và nàng
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP