Lời Dịch - The Metal - Tenacious D

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 644 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - The Metal - Tenacious D  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  You can't kill the Metal The Metal will live on Punk-Rock tried to kill the Metal But they failed, as they were smite to the ground New-wave tried to kill the Metal But they failed, as they were stricken down to the ground Grunge tried to kill the Metal Ha,hahahahaha They failed, as they were thrown to the ground Aargh! yaow! [x2] [Singing] No-one can destroy the Metal The Metal will strike you down with a vicious blow We are the vanquished foes of the Metal We tried to win for why we do not know New-wave tried to destroy the Metal, but the Metal had its way Grunge then tried to dethrone the Metal, but Metal was in the way Punk-rock tried to destroy the Metal, but Metal was much too strong Techno tried to defile the Metal, but techno was proven wrong Yea! Metal! It comes from hell Bạn không thể giết chết Metal (1 thể loại Rock) Metal sẽ sống mãi Punk-Rock (1 thể loại Rock) đã cố gắng giết chết Metal Nhưng chúng đã thất bại, bởi chúng đã bị đánh văng ra mặt đất Làn sóng mới đã cố gắng giết chết Metal Nhưng chúng đã thất bại, bởi chúng đã bị đập dẹp xuống mặt đất Grunge (1 thể loại Rock) đã cố gắng giết chết Metal Ha,hahahahaha Chúng đã thất bại, bởi chúng bị quăng ra mặt đất Aargh! yaow! [x2] Không một ai có thể phá huỷ Metal Metal sẽ đập bạn xuống với một cú đánh nguy hiểm Chúng tôi là những kẻ địch bị đánh bại bởi Metal Chúng tôi đã cố gắng thắng vì chúng tôi không biết Làn sóng mới đã cố gắng phá huỷ Metal, nhưng Metal đã có phương pháp của nó Grunge tiếp sau đã cố gắng hạ bệ người máy, nhưng người máy đã ngán đường Punk-Rock đã cố gắng phá huỷ Metal, nhưng Metal quá khoẻ mạnh Khoa học đã cố gắng làm vẩn đục Metal, nhưng khoa học đã được chứng minh sai Yea! Metal! Nó đi đến địa ngục
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...