Lời Dịch - The Mess I Made - Parachute

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 787 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - The Mess I Made - Parachute

    Should've kissed you there I should've held your face I should've watched those eyes Instead of run in place I should've called you out I should've said your name I should've turned around I should've looked again But oh, I'm staring at the mess I made I'm staring at the mess I made I'm staring at the mess I made As you turn, you take your heart and walk away Should've held my ground I could've been redeemed For every second chance That changed its mind on me I should've spoken up I should've proudly claimed That oh my head's to blame For all my heart's mistakes But oh, I'm staring at the mess I made I'm staring at the mess I made I'm staring at the mess I made As you turn, you take your heart and walk away And it's you, and it's you And it's you, and it's you And it's falling down, as you walk away And it's on me now, as you go But oh, I'm staring at the mess I made I'm staring at the mess I made I'm staring at the mess I made As you turn, you take your heart and walk away And it's falling down, as you walk away And it's on me now, as you go But oh, I'm staring at the mess I made I'm staring at the mess I made I'm staring at the mess I made As you turn, you take your heart and walk away Anh đã nên hôn em ở đây Đã nên giữ lấy khuôn mặt em Đã nên nhìn vào đôi mắt đó Thay vì cứ chạy tại chỗ Anh đã nên gọi em đến Đã nên thì thầm tên em Đã nên quay lại Nhìn lại lần nữa Nhưng ôi, anh chỉ nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra Rồi đến lượt em, em lấy mất trái tim anh và bước đi Anh đã nên đứng cho vững Đã có thể chuộc lại lỗi lầm Với cơ hội thứ hai Điều thay đổi suy nghĩ của em về anh Anh đã nên hét lên Đã nên tự hào mà nhận Rằng oh, cái đầu anh chính là nguyên nhân Gây ra những sai lầm của trái tim Nhưng ôi, anh chỉ nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra Rồi đến lượt em, em lấy mất trái tim anh và bước đi Và đó là em, là em Và đó là em, là em Khi em ra đi, mọi thứ sụp đổ Và anh phải trả giá Nhưng ôi, anh chỉ nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra Rồi đến lượt em, em lấy mất trái tim anh và bước đi Khi em ra đi, mọi thứ sụp đổ Và anh phải trả giá Nhưng ôi, anh chỉ nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra Anh nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn anh gây ra Rồi đến lượt em, em lấy mất trái tim anh và bước đi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP