Lời Dịch - The Large Hadron Rap - Alpine Kat

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 661 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - The Large Hadron Rap - Alpine Kat

    Twenty-seven kilometers of tunnel under ground Designed with mind to send protons around A circle that crosses through Switzerland and France Sixty nations contribute to scientific advance Two beams of protons swing round, through the ring they ride ‘Til in the hearts of the detectors, they’re made to collide And all that energy packed in such a tiny bit of room Becomes mass, particles created from the vacuum And then… LHCb sees where the antimatter’s gone ALICE looks at collisions of lead ions CMS and ATLAS are two of a kind They’re looking for whatever new particles they can find. The LHC accelerates the protons and the lead And the things that it discovers will rock you in the head. We see asteroids and planets, stars galore We know a black hole resides at each galaxy’s core But even all that matter cannot explain What holds all these stars together – something else remains This dark matter interacts only through gravity And how do you catch a particle there’s no way to see Take it back to the conservation of energy And the particles appear, clear as can be You see particles flying, in jets they spray But you notice there ain’t nothin’, goin’ the other way You say, “My law has just been violated – it don’t make sense! There’s gotta be another particle to make this balance.” And it might be dark matter, and for first Time we catch a glimpse of what must fill most of the known ‘Verse. Because… LHCb sees where the antimatter’s gone ALICE looks at collisions of lead ions CMS and ATLAS are two of a kind They’re looking for whatever new particles they can find. Antimatter is sort of like matter’s evil twin Because except for charge and handedness of spin They’re the same for a particle and its anti-self But you can’t store an antiparticle on any shelf Cuz when it meets its normal twin, they both annihilate Matter turns to energy and then it dissipates When matter is created from energy Which is exactly what they’ll do in the LHC You get matter and antimatter in equal parts And they try to take that back to when the universe starts The Big Bang – back when the matter all exploded But the amount of antimatter was somehow eroded Because when we look around we see that matter abounds But antimatter’s nowhere to be found. That’s why… LHCb sees where the antimatter’s gone ALICE looks at collisions of lead ions CMS and ATLAS are two of a kind They’re looking for whatever new particles they can find. The LHC accelerates the protons and the lead And the things that it discovers will rock you in the head. The Higgs Boson – that’s the one that everybody talks about. And it’s the one sure thing that this machine will sort out If the Higgs exists, they ought to see it right away And if it doesn’t, then the scientists will finally say “There is no Higgs! We need new physics to account for why Things have mass. Something in our Standard Model went awry.” But the Higgs – I still haven’t said just what it does They suppose that particles have mass because There is this Higgs field that extends through all space And some particles slow down while other particles race Straight through like the photon – it has no mass But something heavy like the top quark, it’s draggin’ its *** And the Higgs is a boson that carries a force And makes particles take orders from the field that is its source. They’ll detect it…. LHCb sees where the antimatter’s gone ALICE looks at collisions of lead ions CMS and ATLAS are two of a kind They’re looking for whatever new particles they can find. Now some of you may think that gravity is strong Cuz when you fall off your bicycle it don’t take long Until you hit the earth, and you say, “Dang, that hurt!” But if you think that force is powerful, you’re wrong. You see, gravity – it’s weaker than Weak And the reason why is something many scientists seek They think about dimensions – we just live in three But maybe there are some others that are too small to see It’s into these dimensions that gravity extends Which makes it seem weaker, here on our end. And these dimensions are “rolled up” – curled so tight That they don’t affect you in your day to day life But if you were as tiny as a graviton You could enter these dimensions and go wandering on And they'd find you... When LHCb sees where the antimatter’s gone ALICE looks at collisions of lead ions CMS and ATLAS are two of a kind They’re looking for whatever new particles they can find. The LHC accelerates the protons and the lead And the things that it discovers will rock you in the head Hai mươi bảy kí-lô mét đường ống ngầm dưới đất Được thiết kế với mục đích đẩy những hạt proton quay vòng Trong một vòng tròn xuyên qua Thụy Sĩ và Pháp Sáu mươi quốc gia đóng góp cho sự phát triển của khoa học Hai dòng hạt proton dao động tròn lướt xuyên qua những vòng đai Cho đến tâm điểm của những đầu dò, chúng được cho va đập vào nhau Và tất cả năng lượng dồn nén trong không gian xíu xiu đó Trở thành khối lượng, các hạt được tạo ra từ chân không Và lúc đó thì… LHCb kiểm tra xem phản vật chất đi đã đi đâu (1) ALICE quan sát sự va đập của những ion chì (1) CMS và ATLAS cũng là hai loại máy móc tương tự (1) Chúng tìm kiếm bất cứ các hạt mới nào mà chúng có thể tìm được Và LHC gia tốc những hạt proton và hạt chì (1) Và những điều mà khi máy khám phá ra sẽ làm bạn sửng sốt Chúng ta quan sát rất nhiều những tiểu hành tinh, hành tinh và ngôi sao Chúng ta biết một lỗ đen vũ trụ tồn tại tại tâm mỗi thiên hà Nhưng ngay cả những điều đó cũng không thể giải thích được Điều gì liên kết tất cả những ngôi sao này lại với nhau – còn một điều gì đó chưa biết Cái vật chất bí ẩn này chỉ tương tác qua trọng lực Và làm sao mà bạn có thể bắt được một hạt, chẳng có cách nào để nhìn thấy được Quay trở lại định luật bảo toàn năng lượng Và các hạt lại xuất hiện, hết sức rõ ràng Bạn thấy các hạt chuyển động, phun thành nhiều tia Nhưng bạn không để ý rằng chẳng có điều gì chuyển động theo hướng khác Bạn nói, “Quy luật của tôi đã bị vi phạm – điều này chẳng có ý nghĩa gì hết! Phải có một hạt nào khác để cân bằng lại chứ” Và đó có thể là hạt bí ẩn, và lần đầu tiên chúng ta bắt được một ý niệm về cái có lẽ lấp đầy cái vũ trụ này Bởi vì… LHCb kiểm tra xem phản vật chất đi đã đi đâu (1) ALICE quan sát sự va đập của những ion chì (1) CMS và ATLAS cũng là hai loại máy móc tương tự (1) Chúng tìm kiếm bất cứ các hạt mới nào mà chúng có thể tìm được Phản vật chất là một dạng đứa em song sinh quỷ quái của vật chất Bởi vì ngoại trừ dấu điện tích và chiều quay Chúng y chang nhau về cấu tạo hạt và chúng trái ngược nhau Nhưng bạn không thể tồn trữ một hạt phản vật chất cùng với một hạt vật chất Vì khi nó gặp người em song sinh của nó, chúng sẽ cùng triệt tiêu lẫn nhau Vật chất sẽ chuyển hóa thành năng lượng và sau đó nó biến mất Khi vật chất được tạo thành từ năng lượng Điều này chính xác được thực hiện trong Máy Va Đập Hạt Nặng Lớn (LHC) Bạn sẽ có được hai phần bằng nhau của vật chất và phản vật chất Và họ cố tái tạo lại thời khắc mà vũ trụ hình thành Vụ Nổ Lớn – trở về lúc mà tất cả vật chất đều nổ tung Nhưng bằng cách nào đó lượng phản vật chất đã bị tiêu hao Vì khi chúng ta nhìn xung quanh (thiên hà), chúng ta chỉ thấy vật chất Nhưng không thấy phản vật chất ở bất kì nơi đâu Đó là lí do tại sao… LHCb kiểm tra xem phản vật chất đi đã đi đâu (1) ALICE quan sát sự va đập của những ion chì (1) CMS và ATLAS cũng là hai loại máy móc tương tự (1) Chúng tìm kiếm bất cứ các hạt mới nào mà chúng có thể tìm được Và LHC gia tốc những hạt proton và hạt chì (1) Và những điều mà khi máy khám phá ra sẽ làm bạn sửng sốt Những hạt Higgs – đó là điều mà mọi người đang bàn tán Và đó là loại hạt mà cái cỗ máy này sẽ phân lọc ra Nếu hạt Higgs tồn tại, họ chắc chắn sẽ thấy nó ngay Và nếu như hạt đó không tồn tại, thì những nhà khoa học cuối cùng sẽ nói “Không có hạt Higgs! Chúng ta cần những lý thuyết vật lý mới để lý giải tại sao mọi thứ có khối lượng. Điều gì đó trong Mô hình Chuẩn của chúng ta trở nên hỏng bét” Nhưng hạt Higgs – tôi vẫn chưa nói hạt đó tạo ra điều gì Họ cho rằng những hát đó có khối lượng bởi vì Tồn tại trường Higgs trải trong toàn bộ không gian Và có những hạt chuyển động chậm trong khi những hạt khác chuyển động nhanh Đơn giản như hạt photon – nó không có khối lượng Nhưng những hạt nặng như hạt quark trên cùng, nó nặng chình chịch Và hạt Higgs là một hạt cơ bản boson có mang lực Và làm cho những hạt khác chịu tác động bởi trường là nguồn của nó Họ sẽ dò ra nó… LHCb kiểm tra xem phản vật chất đi đã đi đâu (1) ALICE quan sát sự va đập của những ion chì (1) CMS và ATLAS cũng là hai loại máy móc tương tự (1) Chúng tìm kiếm bất cứ các hạt mới nào mà chúng có thể tìm được Bây giờ một số bạn nghĩ rằng trọng lực là mạnh Vì chẳng mất nhiều thời gian khi ngã khỏi xe đạp Cho tới khi chạm đến mặt đất, và bạn nói, “Má ơi, đau quá!” Nhưng nếu bạn nghĩ rằng cái lực đó mà mạnh thì bạn sai lầm Bạn thấy đó, trọng lực – đó là cái loại lực yếu xìu Và lí do là điều mà nhiều nhà khoa học tìm kiếm Họ nghĩ về chiều không gian – chúng ta chỉ sống trong không gian 3 chiều Nhưng có lẽ có những chiều không gian khác quá nhỏ để có thể thấy được Trọng lực mở rộng vào những chiều đó Làm cho nó có vẻ yếu hơn tại giới hạn của chúng ta Và những chiều không gian này “cuộn lại” – xoắn thật chặt Nên chúng không tác động lên bạn trong cuộc sống thường ngày Nhưng nếu bạn tí hon như một hạt trọng trường Bạn có thể thâm nhập vào những chiều không gian này và lang thang trong đó Và họ sẽ tìm thấy bạn… LHCb kiểm tra xem phản vật chất đi đã đi đâu (1) ALICE quan sát sự va đập của những ion chì (1) CMS và ATLAS cũng là hai loại máy móc tương tự (1) Chúng tìm kiếm bất cứ các hạt mới nào mà chúng có thể tìm được Và LHC gia tốc những hạt proton và hạt chì (1) Và những điều mà khi máy khám phá ra sẽ làm bạn sửng sốt --- (1): LHC: Large Hadron Collider: Máy Va đập Hạt Nặng Lớn LHCb: Large Hadron Collider beauty (bottom quark): thí nghiệm Va đập Hạt Nặng Lớn với hạt dưới cùng ALICE: A Large Ion Collider Experiment: thí nghiệm Va đập Ion Lớn CMS: Compact Muon Solenoid: một trong hai thí nghiệm dò tìm lớn về hạt vật lý của LHC ATLAS: A Toroidal LHC Apparatus: một trong sáu thí nghiệm dò tìm hạt vật lý
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP