Lời Dịch - The Jerk Song - Josh Henderson

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 730 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - The Jerk Song - Josh Henderson

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  What in the world was i thinking, when i went and bought you those flowers and candy, i was thinking that every girl wants a nice guy, someone she can trust, but i guess i was not right. what is wrong with me?... or do i have to be... a jerk so you'll want me... a jerk so we can be...together happily and this time i will use you and if you ask me nice, then i'll even abuse you frequently i'll tell you, your fat and annoying, frequently i'll tell you i don't want a girlfriend. what is wrong with me?... or do i have to be...a jerk so you'll want me a jerk so we can be...together happily... and i won't ever call you, and i will cheat on you whenever i want to after that i'll tell you i'm sorry, forgive me then i don't know why but you want to be with me what is wrong with you? its sad but it is true, you're forcing me to play, the same old stupid games, cause you want what you can't have, so i have to treat you bad, i don't mean to be so mean, but you're forcing me to be...a jerk so you'll want me a jerk so we can be...together happily together happily then you'll leave me, and you'll find a man who'll love you so much he'll ask for your hand gonna call my mum and treat you like you're trash i don't know why but you'll still want me back. what is wrong with you? it's sad but it is true, you're forcing me to play, the same old stupid games, cause you want what you can't have, so i have to treat you bad, i don't mean to be so mean, but you're forcing me to be...a jerk so you'll want me, a jerk so we can be...together happily... together happily, we'll be together happily. Điều gì trong thế giới này mà tôi đang nghĩ đến, Khi tôi đi và mua cho em những hoa và kẹo kia, Tôi đã nghĩ rằng mọi cô gái đều muốn một anh chàng tốt, Ai đó mà cô ấy có thể tin tưởng, nhưng tôi đoán là mình sai. Có điều gì với tôi sao?... Hay tôi đang là gì... chàng Sở Khanh rồi em sẽ muốn tôi... Chàng Sở Khanh rồi chúng ta có thể... cùng nhau vui vẻ và lần này tôi sẽ dùng em và nếu em hỏi tôi tử tế, tôi thậm chí sẽ lợi dụng em dần dần tôi sẽ nói với em rằng, em mập và em thật phiền hà, dần dần tôi sẽ nói rằng tôi không muốn có bạn gái. Có điều gì với tôi sao?... hay tôi phải trở thành... tên Sở Khanh rồi em sẽ muốn tôi Sở Khanh rồi ta có thể... cùng nhau vui vẻ... Và tôi sẽ không gọi điện cho em, Và tôi sẽ lừa dối em mọi lúc tôi muốn sau đó tôi sẽ nói xin lỗi, bỏ qua cho anh rồi tôi không biết tại sao nhưng em muốn được bên tôi Có gì với em sao? Thật đau buồn nhưng là sự thật, Em ép tôi chơi, những trò ngu ngốc cũ rích, Bởi vì em muốn những gì em không thể có Thế nên tôi phải cư xử với em thật tệ, Tôi không cố tình, Nhưng em ép tôi trở thành...tên Sở khanh rồi em sẽ muốn tôi tên Sở khanh để rồi ta có thể...vui vẻ với nhau vui vẻ với nhau Rồi em sẽ rời xa tôi, và em sẽ tìm một anh chàng sẽ yêu em thật nhiều, anh ta sẽ đòi hỏi tự tay em gọi cho mẹ tôi và đối xử với em như đồ bỏ Không biết tại sao nhưng em vẫn muốn tôi quay lại. []?
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP