Lời Dịch - The Gunsling - Black Veil Birdes

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 574 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - The Gunsling - Black Veil Birdes

    Yeah... When sun sets dusk and streets are cleared, This town's renegade is near. Standing tall, awaiting host, What's it like to see a ghost? Both outlaws equal, yes indeed, A one shot rhythm to the gunsling So long my sweet. Bye Bye. Standin' alone through soot and stone, He draws from this holster, a man. Crawlin' alone through the soot and stone, He makes his way home half to death. He clenched his fist and said a prayer, For every breath of dusty air. He fires loud, the end is close, What's it like to be a ghost? Both outlaws equal, yes indeed, A one shot rhythm to the gunsling, So long my sweet. I hear those voices calling... "Take your life" I cannot take this lying down... NO! Standin' alone through soot and stone, He draws from this holster, a man. Crawlin' alone through the soot and stone, He makes his way home half to death. In time. In vain. I wash my hands of yesterday. If I should fall, If I should pass, It's worth one last stand before the gates of hell! I hear those voices calling... "Take your life" I cannot take this lying down... NO! Standin' alone in soot and stone, He draws from this holster, a man. Crawlin' alone through the soot and stone, He makes his way home half to death. In time. In vain. I wash my hands of yesterday. If I should fall, If I should pass, It's worth one last stand before the gates of hell! Yeah... Khi mặt trời lặn hoàng hôn và đường phố trống vắng, Kẻ phản loạn trong thị trấn sắp tới Đứng thẳng, đợi người nghênh đón Sẽ như nào nếu thấy một con ma? Đều phạm luật như nhau cả, đúng vậy mà Một buổi trình diễn duy nhất chào đón sự trở lại của tiếng súng Đã quá lâu rồi em à Tạm biệt Sống tự lập nhờ nhọ nồi và đá Hắn rút súng từ cái bao này, người ạ Lê bước một mình bằng nhọ nồi và đá Hắn biến con đường về nhà nửa tan biến Hắn nắm chặt bàn tay và nói lời cầu nguyện Cho những hơi thở đầy bụi bặm Hắn nổ một phát súng, kết thúc đã đến gần Sẽ như nào nếu là 1 con ma? Đều phạm luật như nhau cả,đúng vậy mà Một buổi trình diễn duy nhất chào đón sự trở lại của tiếng súng Đã quá lâu rồi em yêu Tôi nghe những tiếng gọi… « Giữ lấy mạng sống » của tôi Tôi không thể ngừng nói dối KHÔNG ! Sống tự lập nhờ nhọ nồi và đá Hắn rút súng từ cái bao này , người ạ Lê bước một mình bằng nhọ nồi và đá Hắn biến con đường về nhà nửa tan biến Cuối cùng. Không có kết quả. Tôi rửa bàn tay khỏi quá khứ Nếu tôi có thất bại Nếu tôi có thành công Đều đáng để đứng vững trước cánh cửa địa ngục ! Tôi nghe những tiếng gọi… « Giữ lấy mạng sống » của tôi Tôi không thể ngừng nói dối KHÔNG ! Sống tự lập nhờ nhọ nồi và đá Hắn rút súng từ cái bao này , người ạ Lê bước một mình bằng nhọ nồi và đá Hắn biến con đường về nhà nửa tan biến Cuối cùng.Không có kết quả. Tôi rửa bàn tay khỏi quá khứ Nếu tôi có thất bại Nếu tôi có thành công Đều đáng để đứng vững trước cánh cửa địa ngục !
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...