Loi Dich - The End - Mayday Parade

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 557 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Loi Dich - The End - Mayday Parade

    We tried to fight for what we thought that we believed in Maybe it was all for nothing (I bet that it was all for nothing) So we drive 'cause we like to be alone There's nowhere for us to go There's nowhere for us to go How can you think that any of this was easy With all the friends I've lost along the way? When this is over, we're all getting older now And we all play a part in it Innocence is falling, can you hear them calling now? But I'll be by your side until the end We tried to fight, I guess sometimes you find it's pointless As long as you can live with yourself (Tell me how you live with yourself) So it's time that we take the open road There's nowhere for us to go There's nowhere for us to go How can you think that any of this was easy With all the friends I've lost along the way? When this is over, we're all getting older now And we all play a part in it Innocence is falling, can you hear them calling now? But I'll be by your side until the end To all my friends, let's make this count We're not alone, not alone How can you think that any of this was easy With all the friends I've lost along the way? When this is over, we're all getting older now And we all play a part in it Innocence is falling, can you hear them calling now? And I'll be by your side until the end Ta đã cố gắng chiến đấu vì những điều mà mình tin tưởng Có lẽ tất cả chẳng để làm gì (Tôi cược rằng chẳng để làm gì hết) Nên cứ chạy, Vì muốn được một mình, Không có nơi nào để đi Không một nơi để đến Sao bạn có thể nghĩ rằng những điều đó là dễ dàng? Với tất cả bạn bè ta đã đánh mất Khi điều đó kết thúc, rồi ta già nua Và chúng ta đều có một vai trò trong đó Sự ngây thơ mất đi, bạn có nghe thấy chúng gọi bạn? Nhưng tôi sẽ bên cạnh bạn đến khi tất cả chấm dứt Ta đã cố gắng chiến đấu, có thể đôi khi bạn nghĩ rằng điều này vô nghĩa Miễn là bạn có thể sống với chính mình (Nói tôi nghe xem bạn sống với bản thân như thế nào) Nên đây là lúc ta chọn con đường rộng mở, Không có nơi nào để đi, Không một nơi để đến Sao bạn có thể nghĩ rằng những điều đó là dễ dàng? Với tất cả bạn bè ta đã đánh mất Khi điều đó kết thúc, rồi ta già nua Và chúng ta đều có một vai trò trong đó Sự ngây thơ mất đi, bạn có nghe thấy chúng gọi bạn? Nhưng tôi sẽ bên cạnh bạn đến khi tất cả chấm dứt Hỡi các bạn của tôi, hãy bắt đầu từ đây, Chúng ta không đơn độc, không hề Sao bạn có thể nghĩ rằng những điều đó là dễ dàng? Với tất cả bạn bè ta đã đánh mất Khi điều đó kết thúc, rồi ta già nua Và chúng ta đều có một vai trò trong đó Sự ngây thơ mất đi, bạn có nghe thấy chúng gọi bạn? Nhưng tôi sẽ bên cạnh bạn đến khi tất cả chấm dứt
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...