Lời Dịch - The Cave - Mumford & Sons

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 709 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - The Cave - Mumford & Sons

    It's empty in the valley of your heart The sun, it rises slowly as you walk Away from all the fears And all the faults you've left behind The harvest left no food for you to eat You cannibal, you meat-eater, you see But I have seen the same I know the shame in your defeat But I will hold on hope And I won't let you choke On the noose around your neck And I'll find strength in pain And I will change my ways I'll know my name as it's called again Because I have other things to fill my time You take what is yours and I'll take mine Now let me at the truth Which will refresh my broken mind So tie me to a post and block my ears I can see widows and orphans through my tears I know my call despite my faults And despite my growing fears But I will hold on hope And I won't let you choke On the noose around your neck And I'll find strength in pain And I will change my ways I'll know my name as it's called again So come out of your cave walking on your hands And see the world hanging upside down You can understand dependence When you know the maker's land So make your siren's call And sing all you want I will not hear what you have to say Because I need freedom now And I need to know how To live my life as it's meant to be And I will hold on hope And I won't let you choke On the noose around your neck And I'll find strength in pain And I will change my ways I'll know my name as it's called again Trong thung lũng trái tim ngươi trống rỗng Mặt trời, từ từ nhô lên khi ngươi bước đi Xa lánh mọi sợ hãi Và mọi lỗi lầm ngươi đã bỏ lại phía sau Vụ thu hoạch chẳng còn lại chút thức ăn nào để ngươi ăn Ngươi, kẻ ăn thịt người, ngươi, kẻ ăn thịt sống, ngươi xem Nhưng ta từng thấy điều tương tự Ta biết nỗi nhục trong cảnh bần cùng của ngươi Nhưng ta sẽ nắm chặt hy vọng Và ta sẽ không để ngươi nghẹt thở Trên sợi dây thòng lọng quanh cổ ngươi Và ta sẽ tìm thấy sức mạnh trong đớn đau Và ta sẽ thay đổi con đường của ta Ta sẽ biết được tên ta khi nó được kêu một lần nữa Bởi vì ta có những việc khác để lấp đầy khoảng thời gian của ta Ngươi lấy những gì là của ngươi còn ta lấy những gì thuộc về ta Giờ hãy để ta ở trong sự thật Nó sẽ làm mới cõi lòng tan nát của ta Hãy trói ta vào một cái cột và bịt tai ta lại Ta có thể nhìn thấy các cô nhi, quả phụ qua dòng lệ của ta Ta biết tiếng gọi của ta kinh thường lỗi lầm của ta Và khinh thường nỗi sợ đang lớn dần trong ta Nhưng ta sẽ nắm chặt hy vọng Và ta sẽ không để ngươi nghẹt thở Trên sợi dây thòng lọng quanh cổ ngươi Và ta sẽ tìm thấy sức mạnh trong đớn đau Và ta sẽ thay đổi con đường của ta Ta sẽ biết được tên ta khi nó được kêu một lần nữa Vậy ra khỏi cái hang đi, bước đi trên đôi tay ngươi Và xem thế giới treo lộn ngược Ngươi có thể hiểu được chốn tựa nương Khi ngươi biết đến mảnh đất cơ nghiệp Vậy hãy phát tiếng còi báo động của ngươi Và ca lên mọi điều ngươi muốn Ta sẽ không nghe những gì người phải nói đâu Bởi vì lúc này ta cần tự do Và ta cần biết phải làm thế nào Để ta sống sao cho ý nghĩa Nhưng ta sẽ nắm chặt hy vọng Và ta sẽ không để ngươi nghẹt thở Trên sợi dây thòng lọng quanh cổ ngươi Và ta sẽ tìm thấy sức mạnh trong đớn đau Và ta sẽ thay đổi con đường của ta Ta sẽ biết được tên ta khi nó được kêu một lần nữa
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP