1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Thankful For Meeting You - 感激遇到你 - Biết ơn vì được gặp anh ft. Bosco Wong - Myolie Wu / 胡

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  儿: 这是爱承诺用心恋爱 注定要和你同步飞身爱海 Bosco: 谁人是最爱 全程投入去爱 有你每日也精彩 合: 永远与你一起 日后都只爱你 永远的心动每日也令我回味 珍惜就像调味 能维系便铭记 爱你能教我幸福一世纪 Oh, baby, I love you, I love you everyday 永远的心动每日也令我回味 珍惜就像调味 能维系便铭记 爱你能教我幸福一世纪 感激遇到你 感激遇到你 儿: 这是爱承诺用心恋爱 注定要和你同步飞身爱海 Bosco: 谁人是最爱 全程投入去爱 有你每日也精彩 合: 永远与你一起 日后都只爱你 永远的心动每日也令我回味 珍惜就像调味 能维系便铭记 爱你能教我幸福一世纪 Oh, baby, I love you, I love you everyday 永远的心动每日也令我回味 珍惜就像调味 能维系便铭记 爱你能教我幸福一世纪 感激遇到你 !... --- Er : Zhe Shi Ai Cheng Nuo Yong Xin Lian Ai Zhu Ding Yao He Ni Tong Bu Fei Shen Ai Hai Bosco: Shui Ren Shi Zui Ai Quan Cheng Tou Ru Qu Ai You Ni Mei Ri Ye Jing Cai He : Yong Yuan Yu Ni Yi Qi Ri Hou Dou Zhi Ai Ni Yong Yuan De Xin Dong Mei Ri Ye Ling Wo Hui Wei Zhen Xi Jiu Xiang Tiao Wei Neng Wei Xi Bian Ming Ji Ai Ni Neng Jiao Wo Xing Fu Yi Shi Ji Oh, baby, I love you, I love you everyday Yong Yuan De Xin Dong Mei Ri Ye Ling Wo Hui Wei Zhen Xi Jiu Xiang Tiao Wei Neng Wei Xi Bian Ming Ji Ai Ni Neng Jiao Wo Xing Fu Yi Shi Ji Gan Ji Yu Dao Ni Gan Ji Yu Dao Ni Er : Zhe Shi Ai Cheng Nuo Yong Xin Lian Ai Zhu Ding Yao He Ni Tong Bu Fei Shen Ai Hai Bosco: Shui Ren Shi Zui Ai Quan Cheng Tou Ru Qu Ai You Ni Mei Ri Ye Jing Cai He : Yong Yuan Yu Ni Yi Qi Ri Hou Dou Zhi Ai Ni Yong Yuan De Xin Dong Mei Ri Ye Ling Wo Hui Wei Zhen Xi Jiu Xiang Tiao Wei Neng Wei Xi Bian Ming Ji Ai Ni Neng Jiao Wo Xing Fu Yi Shi Ji Oh, baby, I love you, I love you everyday Yong Yuan De Xin Dong Mei Ri Ye Ling Wo Hui Wei Zhen Xi Jiu Xiang Tiao Wei Neng Wei Xi Bian Ming Ji Ai Ni Neng Jiao Wo Xing Fu Yi Shi Ji Gan Ji Yu Dao Ni !... --- English translation Grateful to Have Met You [War of In-Laws 2 sub] - Myolie Wu & Bosco Wong Myolie: This is love; promising to love you with all my heart Destined to walk simultaneously with you, rushing into the sea of love Bosco: Who is the one I love most Loving you wholeheartedly Having you, each day is so wonderful * M+B: Being with you forever, will only love you hereafter Being moved by you forever, will cause me to recollect the pleasant feeling each day Cherishing is like seasoning Able to maintain [this feeling], so it will engrave on my memory Loving you has taught me to be happy for a century Oh, Baby, I love you I’ll love you every day Being moved by you forever, will cause me to recollect the pleasant feeling each day Cherishing is like seasoning Able to maintain [this feeling], so it will engrave on my memory Loving you has taught me to be happy for a century Grateful to have met you * Myolie: You are the only one I am passionately in love with Have agreed to happily share bed and blanket hereafter Bosco: Who loves me dearly Loving me wholeheartedly Causing me to be happy; it’s so obvious [Myolie] Đó tình yêu anh ạ,em hứa sẽ yêu anh bằng tất cả trái tim mình Cùng đi bên anh cùng anh nhảy vào biển tình yêu [Bosco] Ai là người anh yêu nhất Yêu thương em bằng cả tất lòng Có em, mỗi ngày đều quá tuyệt vời [Both] Bên anh (em) mãi mãi,từ nay về sau này chỉ yêu mình em (anh) Cảm giác rung động vĩnh viễn, mỗi ngày lại một thêm dư vị Giữ gìn nó giống như đang điều hòa gia vị Có thể duy trì và lưu giữ nó, tình yêu dạy anh cách hạnh phúc cho cả một thế kỷ Oh,em(anh),anh(em) yêu em(anh) Anh(em) sẽ yêu em(anh) mỗi ngày Bên anh (em) mãi mãi,từ nay về sau này chỉ yêu mình em (anh) Bên anh (em) mãi mãi,từ nay về sau này chỉ yêu mình em (anh) Cảm giác rung động vĩnh viễn, mỗi ngày lại một thêm dư vị Giữ gìn nó giống như đang điều hòa gia vị Có thể duy trì và lưu giữ nó, tình yêu dạy anh cách hạnh phúc cho cả một thế kỷ Biết ơn vì đã được gặp em (anh) [Myolie] Em là người duy nhất anh yêu say đắm Người anh hạnh phúc khi chia sẻ chăn gối từ nay về sau [Bosco] Người yêu em tha thiết Người yêu em bằng cả trái tim mình Điều đó khiến em hạnh phúc,nó thật sự hiển nhiên [Both] Bên anh (em) mãi mãi,từ nay về sau này chỉ yêu mình em (anh) Cảm giác rung động vĩnh viễn, mỗi ngày lại một thêm dư vị Giữ gìn nó giống như đang điều hòa gia vị Có thể duy trì và lưu giữ nó, tình yêu dạy anh cách hạnh phúc cho cả một thế kỷ Oh,em(anh),anh(em) yêu em(anh) Anh(em) sẽ yêu em(anh) mỗi ngày Bên anh (em) mãi mãi,từ nay về sau này chỉ yêu mình em (anh) Cảm giác rung động vĩnh viễn, mỗi ngày lại một thêm dư vị Giữ gìn nó giống như đang điều hòa gia vị Có thể duy trì và lưu giữ nó, tình yêu dạy anh cách hạnh phúc cho cả một thế kỷ Biết ơn vì đã được gặp em (anh)
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...