1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Tears On My Pillow - Little Anthony & The Imperials    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    You don't remember me, but I remember you It was not so long ago, you broke my heart in two Tears on my pillow, pain in my heart, caused by you, you If we could start anew, I wouldn't hesitate I'd gladly take you back, and tempt the hand of fate Tears on my pillow, pain in my heart, caused by you, Love is not a gadget, love is not a toy When you find the one you love, she'll fill your heart with joy If we could start anew, I wouldn't hesitate I'd gladly take you back, and tempt the hands of fate Tears on my pillow, pain in my heart, caused by you, you Oh wo wo wo you you FADE: wo oh oh oh oh oh oh oh oh Em không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ em đấy Không bao lâu, em khiến tim tôi tan thành hai mảnh Nước mắt ước đẫm trên gối tôi, trái tim tôi đau nhói, vì em, vì em đấy. Nếu chúng ta có thể bắt đầu lại, tôi sẽ không ngần ngại Tôi sẵn sàng níu giữ em lại, và lôi kéo bàn tay của định mệnh Nước mắt tôi ước đẫm trên gối, trái tim tôi đau nhói, vì em, vì em đấy. Tình yêu không phải là một món đồ, tình yêu không phải là món đồ chơi Khi bạn tìm thấy một tình yêu cho mình, cô ấy sẽ lấp đầy niềm vui trong trái tim của bạn. Nếu chúng ta có thể bắt đầu lại, tôi sẽ không ngần ngại Tôi sẵn sàng níu giữ em lại, và lôi kéo bàn tay của định mệnh. Nước mắt ước đẫm trên gối tôi, trái tim tôi đau nhói, vì em, vì em đấy. oh wo wo wo you you wo oh oh oh oh oh oh oh oh.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...