1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - 她的背影 - Ta De Bei Ying - Bóng hình của em - Unknown

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  [ti: 她的背影] [ar: 王杰] 没有人能够 告诉我 没有人能够 体谅我 那爱情到底是什么 让我一片模糊在心头 在我心头 多少年以后 有人说 爱情这东西 不会长久 也许它确实很美丽 也许过了今夜不再有 哦 过了今夜我将不再有 哦 也许今生注定不能够有 眼看那爱情如此飘过 只有含泪让它走 她的背影已经慢慢消失在风中 只好每天守在风中任那风儿吹 风儿能够让我想起 过去和你的感觉 只好每天守在风中任那风儿吹 风儿能够让我想起 过去和你的感觉 感觉 ---Phiên âm--- [ti: Tā De Bèi Yǐng ] [ar: Wáng Jié ] Méi Yǒu Rén Néng Gòu  Gào Su Wǒ Méi Yǒu Rén Néng Gòu  Tǐ Liàng Wǒ Nà ài Qíng Dào Dǐ Shì Shén Me Ràng Wǒ Yí Piàn Mó Hu Zài Xīn Tóu Zài Wǒ Xīn Tóu Duō Shǎo Nián Yǐ Hòu  Yǒu Rén Shuō ài Qíng Zhè Dōng Xi  Bú Huì Zhǎng Jiǔ Yé Xǔ Tā Què Shí Hěn Měi Lì Yé Xǔ Guò Le Jīn Yè Bú Zài Yǒu ò Guò Le Jīn Yè Wǒ Jiāng Bú Zài Yǒu  ò Yé Xǔ Jīn Shēng Zhù Dìng Bù Néng Gòu Yǒu Yǎn Kàn Nà ài Qíng Rú Cǐ Piāo Guò Zhí Yǒu Hán Lèi Ràng Tā Zǒu Tā De Bèi Yǐng Yǐ Jīng Màn Màn Xiāo Shī Zài Fēng Zhōng Zhí Hǎo Měi Tiān Shǒu Zài Fēng Zhōng Rèn Nà Fēng ér Chuī Fēng ér Néng Gòu Ràng Wǒ Xiǎng Qǐ Guò Qù Hé Nǐ De Gǎn Jué Zhí Hǎo Měi Tiān Shǒu Zài Fēng Zhōng Rèn Nà Fēng ér Chuī Fēng ér Néng Gòu Ràng Wǒ Xiǎng Qǐ Guò Qù Hé Nǐ De Gǎn Jué Gǎn Jué [ti: Bóng bình của em] [ar: Vương Kiệt] Chẳng ai có thể nói cho tôi Chẳng ai có thể giải thích nổi Tình yêu, rút cục là gì? Mà là cho con tim tôi đau khổ Rất nhiều năm sau, có người nói Tình yêu, thường sẽ không dài lâu Có thể tình yêu rất đẹp Cũng có thể qua đêm nay sẽ mất Qua đêm nay, tôi sẽ không còn nữa Có lẽ số kiếp này định đoạt không có được Mắt lặng nhìn tình yêu dần trôi qua Chỉ có thể kìm nén dòng nước mắt Cho tình yêu cứ thế ra đi Hình bóng em dần khuất vào cơn gió Anh chỉ có thể mỗi ngày đứng trong gió Để mặc cho nó thổi không ngừng Những cơn gió sẽ làm anh cảm giác Những ngày đã qua mà có em ở cùng Anh chỉ có thể mỗi ngày đứng trong gió Để mặc cho nó thổi không ngừng Những cơn gió sẽ làm anh cảm giác Những ngày đã qua mà có em ở cùng
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP