Lời Dịch - Super Star - Lady Gaga

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 556 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Super Star - Lady Gaga

    Ohhh ohhh ohhh Ohhh ohhh ohhh Everybody wants the lights All the flashes Cause' we gonna rock the night Break out your glasses Tonight you are a superstar, superstar, superstar Tonight you are a superstar, superstar, superstar Everybody wants the lights All the flashes Cause' we gonna rock the night Break out your glasses Tonight you are a superstar, superstar, superstar Tonight you are a superstar, superstar, superstar I want your number, Did I see you on the tv I wonder ? I wonder. You got that something. Well that feeling is sick but im feeling a love connection. Have we met before (baby cuz I think Ive seen you) In a movie or on the radio? (I dont know but I want you) Im not certain but lets dance some more (baby cuz I think Ive seen you) Tonight you will be my superstar, tonight you will be my superstar Everybody wants the lights Or the flashes Cause' we gonna rock the night Break out your glasses Tonight you are a superstar, superstar, superstar Tonight you are a superstar, superstar, superstar Everybody wants the lights Or the flashes Cause' we gonna rock the night Break out your glasses Tonight you are a superstar, superstar, superstar Tonight you are a superstar, superstar, superstar Will that dude text me? I bet you could really Hollywood kiss me, Hollywood kiss me Youve got that something Were you in that movie with scarlett Johansson? scarlett Johansson. Have we met before (baby cuz I think Ive seen you) In a movie or on the radio? (I dont know but I want you) Im not certain but lets dance some more (baby cuz I think Ive seen you) Tonight you will be my superstar, tonight you will be my superstar Everybody wants the lights All the flashes Cause' we gonna rock the night Break out your glasses Tonight you are a superstar, superstar, superstar Tonight you are a superstar, superstar, superstar Everybody wants the lights All the flashes Cause' we gonna rock the night Break out your glasses Tonight you are a superstar, superstar, superstar Tonight you are a superstar, superstar, superstar Come on baby move with me cant you see? You are my celebrity Dont really know who you are, But tonight you are gonna be my superstar Come on baby move with me cant you see? You are my celebrity Everybody wants the lights All the flashes Cause' we gonna rock the night Break out your glasses Tonight you are a superstar, superstar, superstar Tonight you are a superstar, superstar, superstar Everybody wants the lights All the flashes Cause' we gonna rock the night Break out your glasses Tonight you are a superstar, superstar, superstar Tonight you are a superstar, superstar, superstar Ohhh ohhh ohhh Ohhh ohhh ohhh Mọi người muốn ánh sáng Tất cả những ánh sáng loé lên Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay Đập vỡ những cái ly của anh đi Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao Mọi người muốn ánh sáng Tất cả những ánh sáng loé lên Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay Đập vỡ những cái ly của anh đi Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao Em muốn số của anh Anh tự hỏi có phải em đã thấy anh trên ti vi? Em tự hỏi Anh có những thứ đó Tốt, cảm giác đó chán ngấy nhưng em đang cảm thấy chuyển tiếp tình yêu Ta đã từng gặp nhau trước đó( baby, em nghĩ em đã thấy anh) Trong một bộ phim hay trên radio( em không biết nhưng em muốn có anh) Tối nay anh sẽ là siêu sao của em, tối nay anh sẽ là siêu sao của em. Mọi người muốn ánh sáng Hay những ánh sáng loé lên Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay Đập vỡ những cái ly của anh đi Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao Mọi người muốn ánh sáng Hay những ánh sáng loé lên Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay Đập vỡ những cái ly của anh đi Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao. Đề tài anh chàng ăn diện đó? Em cá là anh có thể thật sự Hollywood hôn em Hollywood hôn em Anh có được những thứ đó. Anh đã đóng phim đó cùng Johansson đỏ? Johansson đỏ chúng ta đã từng gặp nhau(em không biết nữa nhưng em muốn có anh) Em không chắc nhưng chúng ta hãy nhảy một chút (baby, em nghĩ em đã từng gặp anh) Tối nay anh sẽ là siêu sao của em, tối nay anh sẽ là siêu sao của em. Mọi người muốn ánh sáng Tất cả những ánh sáng loé lên Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay Đập vỡ những cái ly của anh đi Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao Mọi người muốn ánh sáng Tất cả những ánh sáng loé lên Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay Đập vỡ những cái ly của anh đi Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao Tới đây với em baby, anh có thấy? Anh là người nổi tiếng của em Không cần biết anh là ai? Nhưng tối nay anh sẽ là siêu sao của em Tới đây với em baby, anh có thấy? Anh là người nổi tiếng của em Mọi người muốn ánh sáng Tất cả những ánh sáng loé lên Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay Đập vỡ những cái ly của anh đi Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao Mọi người muốn ánh sáng Tất cả những ánh sáng loé lên Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay Đập vỡ những cái ly của anh đi Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...