1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Still In Love With You / 依然愛你 - Wang Lee Hom / 王力宏 / Vương Lực Hoành

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !

    Lyrics and English translation: 一閃一閃亮晶晶 留下 歲月的痕跡 我的世界的中心 依然還是你 A flash a twinkle of a star Traces our time together Yet the center of my world Still is you 一年一年又一年 飛逝僅在一轉眼 唯一永遠不改變 是不停地改變 A year a year and yet another Time flies by with a blink of an eye/ The only thing that never changes/ Is constant change 我不像從前的自己 你也有點不像你 但在我眼中你的笑 一樣的美麗 I'm not how I was before You're not like you were either But your smile in my eyes Is still beautiful as ever 日子只能往前走 一個方向順時鐘 不知道還有多久 所以要讓你懂 Time only moves forward The clock only turns one way- clockwise Don't know how long we have left So I want you to understand 我依然愛你 就是 唯一的退路 我依然珍惜 時時刻刻的幸福 你每個呼吸 每一個動作 每個表情 到最後 一定會 依然愛你 I still love you, the only path I walk I still cherish every minute, every moment of happiness Your every breath, every movement, every expression Till the very end, I will always Still love you 我依然愛你 或許是 命中注定 多年之後 任何人都無法代替 那些時光是我這一輩子最美好的 那些回憶 教我如何忘記 I still love you, maybe it's fate After many years, no one can replace you Those times together were the best times of my life How can I forget all those memories 我依然愛你 就是 唯一的退路 我依然珍惜 時時刻刻的幸福 你每個呼吸 每一個動作 每個表情 到最後 一定會 依然愛你 I still love you, the only path I walk I still cherish every minute, every moment of happiness Your every breath, every movement, every expression Till the very end, I will always Still love you I will still love you in the next life time 你每個呼吸 每一個動作 每個表情 到永遠 一定會 依然愛你 Your every breath, every movement, every expression Forever, I will... still love you (theo Youtube) Lấp lánh lấp lánh một ngôi sao Gắn kết cuộc đời hai chúng ta Thế giới anh bao la Có em là duy nhất Năm tháng như tất bật Trôi lẹ như chớp mắt Điều duy nhất không thay đổi Là đổi thay không ngừng Chẳng là anh như đã từng Em chẳng phải em khi xưa Nụ cười em trong anh Mãi là xinh đẹp nhất Thời gian đi tới Đồng hồ quay theo chiều Chẳng biết mình đã rời đi bao lâu rồi Nên anh muốn em hiểu rằng Anh vẫn yêu em, đường duy nhất anh đi theo Anh vẫn trân trọng từng phút giây, từng phút giây hạnh phúc Từng hơi thở của em, từ khoảnh khắc, từng biểu cảm Cho đến cuối cùng, anh mãi luôn mãi yêu em Anh mãi yêu em Nhiều năm sau nữa, chẳng ai thay thế được em Thời gian bên nhau là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời Sao anh có thể quên đi những kỷ niệm này Anh vẫn yêu em, đường duy nhất anh đi theo Anh vẫn trân trọng từng phút giây, từng phút giây hạnh phúc Từng hơi thở của em, từ khoảnh khắc, từng biểu cảm Cho đến cuối cùng, anh mãi luôn mãi yêu em Anh sẽ yêu em cả kiếp sau Từng hơi thở của em, từ khoảnh khắc, từng biểu cảm Mải mãi, anh sẽ mãi .. yêu em
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...