Lời Dịch - Stay - Poets Of The Fall

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 627 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Stay - Poets Of The Fall

    Morning comes slow today Memories push through from yesterday Where will I be tomorrow What do I have to show From my life Stay I need you here for a new day to break Stay I want you near like a shadow in my wake Flow with life down the drain Memories and force of will sustain Where will I be tomorrow What will be left to show From my life Stay I need you here for a new day to break Stay I want you near like a shadow in my wake It's the little things Little things Little things That make the world Stay I need you here for a new day to break Stay I want you near like a shadow in my wake Hôm nay bình minh tới thật chậm Những kí ức xô đẩy từ ngày hôm qua Tôi sẽ có ngày mai ở đâu Tôi phải chỉ ra cái gì đây Từ cuộc đời tôi Hãy ở lại Tôi cần em nơi đây để một ngày mới bắt đầu Hãy ở lại Tôi muốn em gần tôi như hình với bóng Cuộc sống trôi đi đến kiệt quệ Những kí ức như dòng thác không chống lại được Tôi sẽ có ngày mai ở đâu Tôi phải chỉ ra cái gì đây Từ cuộc đời tôi Hãy ở lại Tôi cần em nơi đây để một ngày mới bắt đầu Hãy ở lại Tôi muốn em gần tôi như hình với bóng Có những điều nhỏ bé Những điều nhỏ bé Những điều nhỏ bé Nhưng chúng đã làm nên thế giới Hãy ở lại Tôi cần em nơi đây để một ngày mới bắt đầu Hãy ở lại Tôi muốn em gần tôi như hình với bóng
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...