Lời Dịch - Soul Sound - Sugarbabes

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 1.032 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Soul Sound - Sugarbabes

    I, touch the sky, all around, it's alright And oh you wouldn't believe What's happening to me Expectations all around My intuition knows no doubt I could Lose my way on this merry-go-round So I, like a bird will fly To the sea Just what could it be And patience I will learn Before this fire burns Intuition's got a hold on me There's magic in the air I wanna breathe Change, change all around Go with the rhythm The soul sound (oh mmm) The soul sound (mmm, mmm) The soul sound (oh mmm) The soul sound So I, like a bird will fly To the sea Just what could it be (What could it be yeah) Patience I will learn Before this fire burns Intuition's got a hold on me There's magic in the air I wanna breathe Change, change all around Just go with the rhythm The sould sound (oh mmm) The soul sound (mmm, mmm) The soul sound (feeling free) The sould sound Dun-duna, duna-duna, dun-duna, oooh Sould sound Dun-duna, dun-duna, dun-duna, dunnn Wait a minute soul sound Ahh, ooh ahh, ooh ahhh, ooh ahhh The soul sound (oh mmm) The soul sound (mmm, mmm) The soul sound (mmm, mmm) The soul sound (mmm, mmm) The soul sound (wait a minute soul sound) [Repeat to fade] Tôi chạm tay tới trời cao, khắp xung quanh, cảm giác thật tuyệt Và bạn sẽ không tin được Chuyện gì đang xảy ra với tôi đâu Chờ đợi mọi thứ xung quanh Trực giác cho tôi biết không nghi ngờ gì nữa, tôi có thể Lạc mất phương hướng trong vòng quay ngựa gỗ Bởi tôi giống như một chú chim sẽ bay lượn Tới đại dương Chỉ với những gì có thể có được Và tôi sẽ học tính kiên trì Trước ngọn lửa bùng cháy này Trực giác đã giữ lấy tôi Có ma lực nào đó trong không khí Tôi muốn thở Thay đổi, thay đổi tất cả Đi theo nhịp điệu Âm thanh của linh hồn (oh mmm) Âm thanh của linh hồn (oh mmm) Âm thanh của linh hồn (oh mmm) Âm thanh của linh hồn Bởi tôi giống như một chú chim sẽ bay lượn Tới đại dương Chỉ với những gì có thể có được (Chỉ với những gì có thể có được) Và tôi sẽ học tính kiên trì Trước ngọn lửa bùng cháy này Trực giác đã giữ tôi Có ma lực nào đó trong không khí Tôi muốn thở Thay đổi, thay đổi tất cả Đi theo nhịp điệu Âm thanh của linh hồn (oh mmm) Âm thanh của linh hồn (oh mmm) Âm thanh của linh hồn (oh mmm) Âm thanh của linh hồn Dun-duna, duna-duna, dun-duna, oooh Âm thanh của linh hông Dun-duna, dun-duna, dun-duna, dunnn Chờ một phút âm thanh của linh hồn Ahh, ooh ahh, ooh ahhh, ooh ahhh Âm thanh của linh hồn (oh mmm) Âm thanh của linh hồn (oh mmm) Âm thanh của linh hồn (oh mmm) Âm thanh của linh hồn Âm thanh của linh hồn (Chờ một phút âm thanh của linh hồn)
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...