1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 널 위해 부르는 노래/ Song For You (So Yeon & An Young Min) - T-Ara

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !