Lời Dịch - Song for Whoever - The Beautiful South

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 672 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Song for Whoever - The Beautiful South

    (Heaton/Rotheray) I love you from the bottom, of my pencil case I love you in the songs, I write and sing Love you because, you put me in my rightful place And I love the PRS cheques, that you bring Cheap, never cheap I'll sing you songs till you're asleep When you've gone upstairs I'll creep And write it all down Oh Shirley, Oh Deborah, Oh Julie, Oh Jane I wrote so many songs about you I forget your name (I forget your name) Jennifer, Alison, Phillipa, Sue, Deborah, Annabel, too Jennifer, Alison, Phillipa, Sue, Deborah, Annabel, too I forget your name I love your from the bottom of my pencil case I love the way you never ask me why I love to write about each wrinkle on your face And I love you till my fountain pen runs dry Deep so deep, the number one I hope to reap Depends upon the tears you weep. Oh Cathy, Oh Alison, Oh Phillipa, Oh Sue You made me so much money, I wrote this song for you Jennifer, Alison, Phillipa, Sue, Deborah, Annabel, too I wrote this song for you So let me talk about Mary, a sad story Turned her grief into glory Late at night, by the typewriter light, She ripped his ribbon to shreds Anh yêu em từ tận đáy của cái hộp bút chì Anh yêu em như trong các bài hát, anh viết và hát lên Yêu em bởi vì, em đặt anh ở một nơi công bằng Và anh yêu những tấm séc PRS mà em đem đến Rẻ, không bao giờ là rẻ đâu Anh sẽ hát những bài hát này cho em đến khi em thiếp đi Khi em đi lên gác, anh sẽ lẻn theo sau Và ghi tất cả vào giấy Ôi Shirley , Ôi Deborah, Ôi Julie, Ôi Jane Anh viết thất nhiều bài hát về các em Anh quên tên các em mất rồi(Anh quên tên các em) Cả Jennifer, Alison, Phillipa, Sue, Deborah, Annabel cũng vậy Cả Jennifer, Alison, Phillipa, Sue, Deborah, Annabel cũng vậy Anh quên tên các em rồi. Anh yêu em từ tận đáy, của cái hộp bút chì Anh yêu cái cách mà em chẳng bao giờ hỏi anh tại sao Anh yêu việc viết về mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt em Và anh yêu em cho đến khi bút mực của anh khô cạn. Sâu thật sâu, cái số 1 anh hi vọng được hưởng lấy Dựa và những giọt nước mắt em khóc Ôi Cathy, Ôi Alison, Ôi Phillipa, Ôi Sue Các em đã làm anh có thật nhiều tiền, anh viết bài hát này cho em Cả Jennifer, Alison, Phillipa, Sue, Deborah, Annabel nữa Anh viết bài ca này cho các em đấy. Vậy hãy để anh nói về Mary, một câu chuyện buồn Anh đã chuyển nỗi sầu khổ của cô ấy thành danh tiếng Muộn về đêm, cạnh ánh sáng của chiếc mấy đánh chữ Cô ấy đã xé toạc những dải ruy băng thành những mảnh vụn.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...