Lời Dịch - Something Special - Colbie Caillat

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 723 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Something Special - Colbie Caillat

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  I found a way to be everything I've dreamed of, and I know it's in me that I will become who I want to be and I finally found it and I'm taking the long way out Cause it's going to be, something special to me Something special to me Days go by and I grow stronger It takes time, but I'll never let go Days go by and I'll try harder to make it mine, I know... Something special to me Something special to me Something special to me I've found so many things I've dreamed of and I know it's in me that I will become who I want to be and I finally found it and I am taking the long way out Cause it's gonna to be, something special to me Something special to me Days go by and I grow stronger It takes time, but I'll never let go Days go by and I'll try harder to make it mine, I know... It's something special to me More than I hoped for More than I dreamed of This is how it should be. More than I hoped for More than I dreamed of This is how it should be. Days go by and I'll grow stronger It takes time, but I'll never let go Days go by and I'll try harder to make it mine, I know. It's something special to me It's something special to me It's something special to me Days go by and I grow stronger It takes time, but I will never let go. Days go by and I grow stronger It takes time, but I will never let go. Một điều gì đó đặc biệt Tôi tìm kiếm một con đường là tất cả Tôi có một giấc mơ đó, và tôi biết đấy do tôi Tôi sẽ trở thành Ai đó cần đến tôi và tôi cuối cùng cũng đã tìm được và tôi sẽ đến con đường đó Vì tôi đi,có một điều gì đó đặc biệt trong tôi Một điều gì đó đặc biệt trong tôi Những ngày trôi qua Và tôi dần chững chạc Giờ khắc đã đến,nhưng tôi sẽ không đi Những ngày trôi qua và tôi cố gắng làm chăm chỉ hơn,tôi biết.... Một điều gì đó đặc biệt trong tôi Một điều gì đó đặc biệt trong tôi Một điều gì đó đặc biệt trong tôi Tôi đi tìm một điều gì đó nhỏ nhoi Tôi có một giấc mơ đó và tôi biết đấy do tôi Ai đó cần đến tôi và tôi cuối cùng cũng đã tìm được và tôi sẽ đến con đường đó Vì tôi đi,có một điều gì đó đặc biệt trong tôi Một điều gì đó đặc biệt trong tôi Một điều gì đó đặc biệt trong tôi Những ngày trôi qua và tôi sẽ trưởng thành Giờ khắc đã đến,nhưng tôi sẽ không đi Những ngày trôi qua và tôi cố gắng làm chăm chỉ hơn,tôi biết.... Đó là một điều gì đó đặc biệt trong tôi Tôi luôn hi vọng nhiều Tôi luôn nôi một giấc mơ Đó là điều tôi muốn Tôi luôn hi vọng nhiều Tôi luôn nôi một giấc mơ Đó là điều tôi muốn Những ngày trôi qua và tôi sẽ chững chạc Giờ khắc đã đến,nhưng tôi sẽ không đi Những ngày trôi qua và tôi sẽ cố gắng làm chăm chỉ hơn,tôi biết Đó là một điều gì đó đặc biệt trong tôi Đó là một điều gì đó đặc biệt trong tôi Đó là một điều gì đó đặc biệt trong tôi Những ngày trôi qua và tôi sẽ trưởng thành Giờ khắc đã đến,nhưng tôi sẽ không đi Những ngày trôi qua và tôi sẽ trưởng thành Giờ khắc đã đến,nhưng tôi sẽ không đi
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...