Lời Dịch - Something More - Secondhand Serenade

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 1.285 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Something More - Secondhand Serenade

    I lie awake again, my bodies feeling paralysed I can’t remember when I didn’t live through this disguise The words you said to me They couldn’t set me free Im stuck here in this life i didn’t ask for There must be something more, Do we know what we’re fighting for? Breathe in breathe out And all these masks we wore We never knew what we had in store Breathe in breathe out The storm is rolling in The thunders loud it hurts my ears Im paying for my sins And its gunna rain for years and years I fooled everyone and now what will i become? I have to start this over I have to start this over There must be something more, Do we know what we’re fighting for? Breathe in breathe out And all these masks we wore We never knew what we had in store Breathe in breathe out I fooled everyone and now what will i become? l I have to start this over I have to start this over There must be something more, Do we know what we’re fighting for? Breathe in breathe out And all these masks we wore We never knew what we had in store Breathe in breathe out There must be something more Breathe in breathe out There must be something more Anh lại nằm không ngủ, cơ thể anh như bị liệt Anh không thể nhớ nổi khi Anh đã không vượt qua sự che đậy này Những lời em từng nói với anh Chúng không để anh được tự do Anh kẹt ở đây - ở cuộc đời mà anh không yêu cầu tới Chắc phải còn cái gì nữa, Chúng ta có biết chúng ta cái nhau vì gì không? Hít vào thở ra Và những bộ mặt giả dối chúng ta đã từng Ta sẽ không bao giờ biết ta để dành điều gì Hít vào thở ra Giông bão đang dâng lên cuồn cuộn Tiếng sấm làm chói tai anh Anh phải trả giá cho tội lỗi của mình Và nó sẽ còn mưa năm qua năm Anh lừa dối mọi người để rồi giờ trở thành gì đây? Anh phải bắt đầu kết thúc nó Anh buộc phải kết thúc nó Chắc phải còn cái gì nữa, Chúng ta có biết chúng ta cái nhau vì gì không? Hít vào thở ra Và những bộ mặt giả dối chúng ta đã từng Ta sẽ không bao giờ biết ta để dành điều gì Hít vào thở ra Anh lừa dối mọi người để rồi giờ trở thành gì đây? Anh phải bắt đầu kết thúc nó Anh buộc phải kết thúc nó Chắc phải còn cái gì nữa, Chúng ta có biết chúng ta cái nhau vì gì không? Hít vào thở ra Và những bộ mặt giả dối chúng ta đã từng Ta sẽ không bao giờ biết ta để dành điều gì Hít vào thở ra Chắc phải còn cái gì nữa Hít vào thở ra Chắc phải còn cái gì nữa
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP