Lời Dịch - Something Else - Good Charlotte

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 603 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Something Else - Good Charlotte  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  She is a diamond, I am a stone I come from nowhere, she's been to Rome Her dad is a lawyer, and mines not around She has good manners, I'm rough all around But you could come from something; you could come from nothing You could be a princess; you could be a working man But in the end... We all want something else (We all want something else) We all want something we can't have We all want something else (We all want something else) We all want something strange to us Maybe a roll in the dirt, maybe a seat in first class: We all want something we can't have. She wants to go to restaurants in Beverly Hills and people stare But I don't care it's just what she grew up around. She drags me along to parties where people ask me where I went to college; She knows damn well I barely finished school. She knows a lot about yearly salaries and trust funds and dividends; She knows that I don't really care at all But we got together, and we're doing ok But you could come from something; you could come from nothing You could be a princess; you could be a working man But in the end... We all want something else (We all want something else) We all want something we can't have We all want something else (We all want something else) We all want something strange to us Maybe a roll in the dirt, maybe a seat in first class: We all want something we can't have. Well you can spend your whole life looking for something, something that might be Right in front of your eyes, but you'll be looking for something else you'll never find We all want something else (We all want something else) We all want something we can't have We all want something else (We all want something else) We all want something strange to us We all want something else (We all want something else) We all want something we can't have We all want something else (We all want something else) We all want something strange to us Maybe a roll in the dirt, maybe a seat in first class: We all want something we can't have. ` Cô ấy là một viên kim cương, còn tôi là một hòn đá Tôi đến từ hư không còn cô ấy đến từ Rome Bố cô ấy là một luật sư, và nghề nghiệp của bố tôi chẳng là gì. Cô ấy cư xử tốt về mọi thứ, còn tôi thì luôn gây rối khắp nơi Nhưng bạn có thể đến từ bất cứ nơi đâu hay bạn có thể không có gì Bạn có thể là một bà hoàng hay bạn có thể là một nguời đàn ông làm việc chân tay Nhưng cuối cùng.. Tất cả chúng ta đều muốn có một điều gì khác (Tất cả chúng ta đều muốn có một điều gì khác ) Tất cả chúng ta đều muốn có một điều gì khác Tất cả chúng ta đều muốn có một người nào khác (Tất cả chúng ta đều muốn có một điều gì khác ) Tất cả chúng ta đều muốn mọi cái mới lạ hơn Có lẽ là những lời nói thô tục, có thể là một chỗ ngồi trong lớp học đầu tiên Chúng ta muốn tất cả những gì mình có thể không có. Cô muốn đi đến nhà hàng ở Beverly Hills và người ta nhìn vào cô ấy Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, mà chỉ cần quan tâm cô ta lớn lên ở đâu Cô đã kéo lôi tôi cùng đến bên, nơi những người yêu cầu tôi, nơi tôi đã học cao đẳng Cô ấy cũng biết chê trách người khác và tôi cũng vừa hoàn thành khoá học của mình Cô ấy biết được rất nhiều, tin tưởng khoản tiền lương hàng năm và cổ tức Cô ấy biết rằng tôi không thực sự quan tâm những việc đó Nhưng chúng tôi đã làm việc cùng nhau, và chúng tôi đang làm rất tốt Nhưng bạn có thể đến từ bất cứ nới đâu hay bạn có thể không có gì Bạn có thể là một bà hoàng hay bạn có thể là một nguời đàn ông làm việc chân tay Nhưng cuối cùng... Tất cả chúng ta đều muốn có một điều gì khác (Tất cả chúng ta đều muốn có một điều gì khác ) Tất cả chúng ta đều muốn có một điều gì khác Tất cả chúng ta đều muốn có một điều gì khác (Tất cả chúng ta đều muốn có một điều gì khác ) Tất cả chúng ta đều muốn mọi cái mới lạ hơn Có lẽ là những lời nói thô tục, có thể là một chỗ ngồi trong lớp học đầu tiên: Chúng ta muốn tất cả những gì mình có thể không có.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...