Lời Dịch - Soda Pop - Britney Spears

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 688 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Soda Pop - Britney Spears  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Ooh-Ooh Ah, here we go now, Oh [Mikey Bassie]: Like a great boy, all my other women are insoles we're thinkin 'bout the great expedition as popped we chose [Britney & Mikey Bassie]: So here we come, throwin' here [Britney & Mikey Bassie]: On and on [Mikey Bassie]: Come, come follow me Britney [Britney] Yeah (Chorus [Britney/Mikey]:p Oh my soda pop, watch it fizz and pop The clock is tickin' and we can't stop (can't stop now) Oh my soda pop, wop-shi bob-shi bob The clock is tickin' and we can't stop We might start ridin' to the music tonight A clever way to get by, oh The pops keep flowin' like it's fire and ice So give it a little blind sooooooo (Chorus) Ooh-Ooh We have a plan, we have a definite plan To level the vibes (vibes) To level the vibes again (ooh-yeah) See, where ya ba-do for a superlative self, oh yeah A wicked time to the end, oh yeah, so (Chorus 2x) So much time we're losing, sittin' bumming at home-ome-ome So bake us some fried cookies baby, let's put ice cream in the middle (yeah it's great for a hangover) No one else will do I'm waiting for you But you can also sit by the pool, just take a few books And we will never stop shu-bop, shu-bop and sit in the sun-un-un Yeah were alcos today and we ca'nt stop So much pop we're losing, sittin' watchin' the clock So turn the tables baby, let's go over top (take it to the top now) No one else will do I'm waiting for you Show me what'cha got, just take a pop shot And we will never stop shu-bop, shu-bop yeah, mm-hmm (Chorus) [Mikey Bassie]: I bet you we can pop like we've never popped it before Why we keep comin' back for more and more for sure (sure) It's cool Britney when we get down on the floor yeah And we go [Britney & Mikey Bassie]: On and On until the break of dawn (Chorus) [Mikey Bassie]: All we gotta do is just oh my soda pop watch it fizz and pop( oh yeah) The clock is tickin' and we can't stop Ooh-Ooh Ah, cùng nhau hát nào [Mikey Bassie]: Như một chàng trai tuyệt vời,mọi phụ nữ như đứng dưới chân tôi. Hãy nghĩ về cuộc hành trình mà chúng ta lựa chọn. [Britney & Mikey Bassie]: Hãy đến và phóng xuống đây [Britney & Mikey Bassie]: Ngày ngày [Mikey Bassie]: Theo tôi nào Britney [Britney] Yeah ĐK [Britney/Mikey]: Ôi nghe tiếng nổ của hơi ga sôđa đi,nghe nó xì và nổ bùm Đồng hồ tích tắc và chúng ta không thể dừng lại (không thể dừng ngay được) Ôi nghe tiếng nổ của hơi ga sôđa đi, wo-xì bùm-xì bùm Đồng hồ tích tắc và chúng ta không thể dừng lại Chúng ta hãy nhảy theo tiếng nhạc đêm nay Một cách thông minh để đạt được, oh Tiếng nổ vẫn cứ vang cứ như lửa và băng. Nên hãy giả bộ ít thôi soooooo ĐK Ooh-Ooh Chúng ta có 1 kế hoạch,chúng ta có 1 kế hoạch rõ ràng Hãy san bằng rung cảm (rung cảm) Hãy san bằng rung cảm lần nữa (ooh-yeah) Thấy không,Nơi mà bạn cho rằng mình giỏi nhất,oh-yeah Một thời điểm nguy hiểm để kết thúc, oh-yeah, nên ĐKx2 Chúng ta đã làm mất nhiều thì giờ,ngồi ở nhà làm biếng Hãy nướng chó chúng tôi vài cái bánh nướng nhé cưng, hãy để kem ở giữa (yeah nó thật tuyệt vì đã tồn tại) Không ai làm gì hết Tôi sẽ chờ Nhưng bạn có thể ngồi trong nhà, lấy sách đọc Và chúng ta sẽ không dừng shu-bop, shu-bop và ngồi trong nắng-ắng-ắng Yeah chúng ta thật tuyệt và sẽ không dừng lại Quá nhiều tiếng nổ chúng ta bỏ lỡ, ngồi xem đồng hồ Hãy quay bàn lại, hãy tiến lên đỉnh (tiến lên đỉnh cao) Không ai làm gì hết Tôi sẽ chờ Cho tôi xem chúng ta được gì và hãy nghe tiếng nổ Chúng ta sẽ không dừng shu-bop, shu-bop ĐK: Tôi cá rằng chúng sẽ nó như chúng chưa bao giờ nổ Tại sao chúng ta không trở lại và làm thật nhiều Thật tuyệt Britney khi chúng ta nằm xuống sàn Và bắt đầu Ngày qua ngày bình minh lên Tất cả chúng ta hãy cùng làm sôđa nổ xem nó xì và nổ Đồng hồ tích tắc và ta không thể dừng lại
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...