Lời Dịch - Sisters Of The Light - Xandria

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 584 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Sisters Of The Light - Xandria

    Follow me through the night We are sisters of the light We are daughters of sin We are laughter in the wind Follow me through the night We are sisters of the light We are wild, we are free Through the darkness follow me! I am here to break the silence and I want you to be the voice of mine Follow me now Follow me through the night... You alone, you can let time stand still and You create the missing element We're the fires of hell We're the deep rough sea We're the stormy air We are we We're the ashes of time And we are banshee Through the darkness, sisters, Follow me! Follow me now Follow me through the night... Hãy theo ta xuyên qua màn đêm Chúng ta là chị em của ánh sáng Chúng ta là con đẻ của tội lỗi Chúng ta là tiếng cười trong làn gió Hãy theo ta xuyên qua màn đêm Chúng ta là chị em của ánh sáng Chúng ta hoang dại, chúng ta tự do Qua bóng tối mịt mờ, hãy theo ta! Ta ở đây để phá vỡ sự im lặng Và ta muốn em trở thành tiếng nói của ta Theo ta ngay Theo ta qua màn đêm... Em cô độc, em có thể khiến thời gian ngừng trôi và Em sáng tạo ra những điều còn khuyết thiếu Chúng ta là lửa địa ngục Chúng ta là biển khơi sâu thẳm dữ dội Chúng ta là sóng gió bão tố Chúng ta là chính ta Chúng ta là tro tàn thời gian Và chúng ta là nữ thần báo tử Qua bóng tối mịt mờ, các chị em, Hãy theo ta đây! Theo ta bây giờ Theo ta xuyên qua màn đêm
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP