Lời Dịch - Silent Warrior - Enigma

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 20/10/2011. — 683 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Silent Warrior - Enigma

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


  Long ago, for many years White men came in the name of GOD They took their land, they took their lives A new age has just begun They lost their GODS, they lost their smile they cried for help for the last time. Liberty was turning into chains But all the white men said That's the cross of changes In the name of GOD - The fight for gold These were the changes. Tell me - is it right - In the name of GOD These kind of changes ? They tried to fight for liberty Without a chance in hell, they gave up. White men won in the name of GOD With the cross as alibi There's no GOD who ever tried To change the world in this way. For the ones who abuse His name There'll be no chance to escape On judgement day In the name of GOD - The fight for gold These were the changes. Tell me - Is it right - In the name of GOD These kind of changes ? Tell me why, tell me why, tell why The white men said: That's the cross of changes ? Tell me why, tell me why, tell why, In the name of GOD These kind of changes. Lâu lắm rồi, từ nhiều năm trước Người người trong sáng bước đến nhân danh trời cao Họ nhận lấy đất và cuộc sống Một thế hệ mới bắt đầu Họ mất đi những vị thần, họ mất đi nụ cười Họ đã khóc để được ban phước lần cuối Tự do bỗng hóa thành xiềng xích Nhưng những người trong sáng nói Đó là cây thánh giá của sự đổi thay Nhân danh trời cao - cuộc chiến cho những điều quý giá Đây là những thay đổi Nói với tôi - điều này có đúng không? nhân danh trời cao Đây là những thay đổi? Họ cố chiến đấu vì tự do Tuyệt vọng trong trong tăm tối, họ đã từ bỏ. Những người trong sáng sẽ nhân danh trời cao Với cây thánh giá như lời buộc tội Không có Chúa nào Người đã từng cố thay đổi thế giới theo cách này Cho những ai bôi nhọ danh người Sẽ không có cơ hội nào để trốn thoat Vào ngày phán xét Nhân danh trời cao- cuộc chiến vì công lý Đây là những đổi thay Nói tôi nghe có đúng vậy không? Nhân danh trời cao Những thay đổi? Nói với tôi tại sao..? Nhân danh trời cao. Đây là những thay đổi.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP