1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Shout to the Lord - Dâng Chúa lời ngợi ca - Darlene Zschech

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  My Jesus, my Savior Lord, there is none like You All of my days, I want to praise The wonders of Your mighty love My Comfort, My Shelter Tower of refuge and strength Let every breath all that I am Never cease to worship You Shout to the Lord all the earth let us sing Power and majesty praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar At the sound of Your name I sing for joy at the work of Your hands Forever I'll love you forever I'll stand Nothing compares to the promise I have in You Ôi Chúa Giê-xu ơi, Đấng Cứu Chuộc tôi ơi Thật chẳng 1 ai giống như Ngài Trọn các ngày của tôi, tôi chỉ muốn hát xướng Về công việc cao cả bởi tình yêu Ngài Ngài là nguồn yên ủi tôi, là chốn dựa nương của tôi Ngài là tòa tháp nương náu tôi, là sức thiêng của tôi Mỗi hơi thở tôi sẽ không bao giờ ngừng tôn vinh Cha Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va Oai nghi, năng quyền, vinh hiển duy chỉ thuộc Ngài Non núi phải cúi chào và biển cả phải rúng động Khi nghe đến danh Ngài Tôi hát trong niềm hân hoan về những việc tay Ngài làm ra Tôi sẽ mãi yêu Chúa, mãi mãi tôi sẽ đứng vững trong Ngài Không chi làm con vui mừng hơn hứa ngôn Ngài cho con.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...