1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Loi Dich - 世界看中国/Shi jie kan Zhong guo/ Thế giới hướng về Trung Quốc - The World Watching China

    世界 目光 看到东边 舞 台 写满了岁月 留恋 总是 中国元素 闪亮眼 传奇 点燃盛典 再重 现 中国元素 读千万遍 心灵 打开了历史 画卷 昨天 今天明天 一个愿 长 长 故事延伸 海岸线 世界并不遥远 万里流淌在身边 所有语言能听 见 所 有梦想能实现 世界看中国 五千年经典 世界并不遥远 万里流淌在身边 传承只为了今天 今天只为了明天 世 界看中国梦想空间会改变 世 界看中国幸福笑脸在眼前 ===Pinyin=== Shìjiè mùguāng kàn dào dōngbian Wǔtái xiě mǎn le suìyuè liúliàn Zǒng shì zhōngguó yuánsù shǎn liàng yǎn Chuán jī diǎnrán shèngdiǎn zài chóng xiàn Zhōngguó yuánsù dú qiānwàn biàn Xīnlíng dǎkāi le lìshǐ huàjuàn Zuótiān jīntiān míngtiān yīgè yuàn Zhǎng zhǎng gùshì yánshēn hǎiànxiàn Shìjiè bìng bù yáoyuǎn Wànlǐ liútǎng zài shēnbiān Suǒyǒu yǔyán néng tīngjiàn Suǒyǒu mèngxiǎng néng shíxiàn Shìjiè kàn zhòng guó Wǔ qiānnián jīngdiǎn Shìjiè bìng bù yáoyuǎn Wànlǐ liútǎng zài shēnbiān Chuánchéng zhǐ wèile jīntiān Jīntiān zhǐ wèile míngtiān Shìjiè kàn zhòng guó mèngxiǎng kōngjiān huì gǎibiàn Shìjiè kàn zhòng guó xìngfú xiàoliǎn zài yǎnqián ===Engtrans=== The world fixes its eyes on the East Time stands still on the stage On which Chinese elements are always sparking The recurring legends enkindle the lights of great ceremony Ch inese elements are shown thousand times over Hearts and souls unfold annals of history From yesterday till now and towards tomorrow, we share a wish The long story goes along with coastline The world isnt far away Flowing with you coming across millions of miles All the languages could be heard All the dreams will come true The world is watching China The classics over five thousand years The world isn’t far away Flowing with you coming across millions of miles Descending is only for today And today is only for the future The world is watching China, and space for dreams is being expanded The world is watching China, and happy faces are close at hand Cả thế giới đang dõi mắt hướng về phương Đông Nơi vũ đài viết nên bao tháng năm lưu luyến Nơi tinh túy Trung Hoa mãi mãi tỏa sáng Nơi huyền thoại thắp nên ngày hội lửa Tinh túy Trung Hoa ngẫm ngàn vạn lần Cuốn phim lịch sử vẫn để ngỏ trong tim Hôm qua, hôm nay, ngày mai, niềm hi vọng sẽ mãi còn đó Câu chuyện kể trải khắp hải biên Thế giới không hề xa cách Xa vạn dặm mà lại kề bên Mọi ngôn ngữ đều có thể nghe được Mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực Cả thế giới đang nhìn vào Trung Quốc Đất nước năm ngàn năm lịch sử Thế giới không hề xa cách Xa vạn dặm mà lại kề bên Kế thừa chỉ là của hôm nay Ngày nay phải hướng về ngày mai Thế giới đang nhìn những ước mơ của Trung Quốc được cải biên Cả thế giới đang ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của Trung Quốc ở phía trước
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...