Lời Dịch - She's The one - Robbie Williams

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 1.577 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - She's The one - Robbie Williams

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  "She's the one" I was her she was me We were one we were free And if there's somebody calling me on She's the one If there's somebody calling me on She's the one We were young we were wrong We were fine all along If there's somebody calling me on She's the one When you get to where you wanna go And you know the things you wanna know You're smiling When you said what you wanna say And you know the way you wanna play You'll be so high you'll be flying Though the sea will be strongI know we'll carry on ´Cause if there's somebody calling me on She's the one If there's somebody calling me on She's the one .: *^^* <a href="http://isharebook.com/forums/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmedia.17vn.com" target="_blank" rel="nofollow">http://media.17vn.com</a> :. When you get to where you wanna go And you know the things you wanna know You're smiling When you said what you wanna say And you know the way you wanna say it You'll be so high you'll be flying I was her she was me We were one we were free If there's somebody calling me on She's the one If there's somebody calling me on She's the one If there's somebody calling me on She's the oneYeah she's the one If there's somebody calling me on She's the one She's the one Tôi từng là cô ấy, cô ấy từng là tôi Chúng tôi đã từng là một, chúng tôi đã từng tự do Và nếu có người nào kêu gọi tôi Thì đó chính là cô ấy Nếu có ai đó yêu cầu tôi Thì đó chính là cô ấy Chúng tôi còn trẻ và chúng tôi sai lầm Nhưng nói chung là chúng tôi vẫn ổn Và nếu có người nào kêu gọi tôi Thì đó chính là cô ấy Khi bạn đến nơi mà bạn muốn đi tới Và khi bạn biết cái mà bạn muốn biết Bạn cười Khi bạn nói điều bạn muốn nói Và bạn biết cách mà bạn muốn chơi Bạn sẽ bốc cao, bạn sẽ cất cánh bay Dù gió to sóng lớn, tôi biết chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục được Vì nếu có ai đó kêu gọi tôi Thì đó chính là cô ấy Nếu có ai đó yêu cầu tôi Thì đó chính là cô ấy Khi bạn đến nơi mà bạn muốn đi tới Và khi bạn biết cái mà bạn muốn biết Bạn cười Khi bạn nói điều bạn muốn nói Và bạn biết cách mà bạn muốn chơi Bạn sẽ bốc cao, bạn sẽ cất cánh bay Tôi từng là cô ấy, cô ấy từng là tôi Chúng tôi đã từng là một, chúng tôi đã từng tự do Và nếu có người nào kêu gọi tôi Thì đó chính là cô ấy Nếu có ai đó yêu cầu tôi Thì đó chính là cô ấy Nếu có ai đó yêu cầu tôi Thì đó chính là cô ấy, vâng, chính là cô ấy Nếu có ai đó yêu cầu tôi Thì đó chính là cô ấy, vâng, chính là cô ấy
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...