Lời Dịch - She's So High - Tal Bachman

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 794 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - She's So High - Tal Bachman

    She's blood flesh and bone No tucks or silicone She's touch, smell, sight, taste, and sound But somehow I can't believe That anything should happen I know where I belong And nothin's going to happen Cause she's so high High above me She's so lovely She's so high Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite d-d-d-da da she's so high-- high above me First class and fancy free She's High Society She's got the best of everything What could a guy like me ever really offer She's perfect as she can be Why should I even bother Cause she's so high High above me She's so lovely She's so high Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite She's so high High above me She calls to speak to me I freeze immediately Cause what she says sounds so unreal Cause somehow I can't believe That anything should happen I know where I belong And nothin's going to happen hey-hey yeah yeah Cause she's so high High above me She's so lovely She's so high Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aprhodite oh yeh - yehh she's so high high above me Cô ấy là máu, thịt và xương Không hề tì vết hay có silicone Cô ấy là xúc giác, khứu giác, thị giác, vị giác và giọng nói Nhưng bằng cách nào đó tôi không thể tin Rằng bất cứ điều gì nên xảy ra Tôi biết nơi tôi thuộc về Và sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Bởi vì cô ấy quá cao sang Ở trên cao tôi Cô ấy thật đáng yêu Cô ấy quá cao sang Giống như Nữ hoàng Cleopatra, Nữ thánh Joan của Arc, hay Nữ thần Aphrodite d-d-d-da da Cô ấy quá cao sang - ở trên tôi Giai cấp cao nhất và vô tư lự Cô ấy thuộc tầng lớp thượng lưu Cô ấy có những thứ tốt nhất Một gã như tôi thực sự có thể dâng tặng những gì Cô ấy hoàn hảo như cô ấy có thể được Tại sao tôi phải bận tâm? Bởi vì cô ấy quá cao sang Ở trên cao tôi Cô ấy thật đáng yêu Cô ấy quá cao sang Giống như Nữ hoàng Cleopatra, Nữ thánh Joan of Arc, hay Nữ thần Aphrodite d-d-d-da da Cô ấy quá cao sang - ở trên tôi Cô ấy gọi đến để nói chuyện với tôi Tôi như bị đóng băng ngay lập tức Bởi âm thanh cô ấy phát ra như mơ hồ Bởi bằng cách nào đó tôi không thể tin Rằng điều gì đó nên xảy ra Và sẽ chẳng có gì xảy ra hết Hey-hey yeah yeah Bởi vì cô ấy quá cao sang Ở trên cao tôi Cô ấy thật đáng yêu Cô ấy quá cao sang Giống như Nữ hoàng Cleopatra, Nữ thánh Joan của Arc, hay Nữ thần Aphrodite d-d-d-da da Cô ấy quá cao sang - ở trên tôi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...