Lời Dịch - She Gets Me Inside - Ronan Keating

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 613 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - She Gets Me Inside - Ronan Keating

    Here’s a song for the maker Maybe the rest are just display Here’s my heart go on and take it For one night or just walk away There’s one heart (one heart) and one voice (one voice) There’s one song (one song) and one choice (one choice) She gets me inside So I don’t know wrong from right And it all goes quiet ‘cause everything, everything, everything is gonna be all right Sometimes love can make you feel good Sometimes love treats you like nothing should Sometimes your heart’s where feet have stood But nothing’s gonna change and nothing could But, with one heart and one hole With one night and search is over She gets me inside So I don’t know wrong from right And it all goes quiet ‘cause everything, everything, everything is gonna be alright She gets me inside So I don’t know wrong from right And it all goes quiet ‘cause everything, everything, everything ‘cause everything, everything, evrything is gonna be alright Is gonna be alright Is gonna be alright Đây là một bài hát cho nhà sản xuất Có lẽ phần còn lại chỉ là trưng bày thôi Đây là trái tim tôi đang tiến lên và nắm lấy nó Vì một đêm hoặc chỉ cần bỏ đi thôi Có một trái tim (một trái tim) và một giọng nói (một giọng nói) Có một trái tim (một trái tim) và một lựa chọn (một lựa chọn) Cô ấy hiểu rõ tôi Nên tôi chả biết cái gì sai với cái gì đúng Và mọi thứ lặng im vì mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ sẽ ổn thôi Đôi khi tình yêu có thể làm bạn sung sướng Đôi khi tình yêu bạn cho bạn những thứ chẳng gì có thể sánh bằng Đôi khi trái tim bạn ở nơi đôi chân bạn đứng Nhưng chẳng có gì sẽ thay đổi và không gì có thể cả Nhưng, với trái tim và một cái hố Với một đêm và cuộc tìm sẽ kết thúc Cô ấy hiểu rõ tôi Nên tôi chả biết cái gì sai với cái gì đúng Và mọi thứ lặng im vì mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ sẽ ổn thôi Cô ấy hiểu rõ tôi Nên tôi chả biết cái gì sai với cái gì đúng Và mọi thứ lặng im vì mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ vì mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ sẽ ổn thôi Sẽ ổn thôi Sẽ ổn thôi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...